Thông báo 82/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay giá trị sáu mươi mốt tỷ sáu trăm năm mươi triệu Yên (61.650.000.000) dành cho Chính phủ Việt Nam thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc-Nam (đoạn Bến Lức-Long Thành), Dự án sử dụng vệ tinh quan sát trái đất để phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu và Dự án xây dựng nhà máy điện Nghi Sơn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
------------------
Số: 82/2011/TB-LPQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
 
 
Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay giá trị sáu mươi mốt tỷ sáu trăm năm mươi triệu Yên (61.650.000.000 Yên) dành cho Chính phủ Việt Nam thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc-Nam (đoạn Bến Lức-Long Thành), Dự án sử dụng vệ tinh quan sát trái đất để phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu và Dự án xây dựng nhà máy điện Nghi Sơn, ký tại Hà Nội ngày 31 tháng 10 năm 2011, có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2011.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Công hàm trao đổi nêu trên./.
 

 
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai
 
Tokyo, October 31, 2011
Excellency,
I have the honour to confirm the following understanding recently reached between the representatives of the Government of Japan and of the Government of the Socialist Republic of Viet Nam concerning a Japanese loan to be extended with a view to promoting the economic stabilization and development efforts of the Socialist Republic of Viet Nam:
1. A loan in Japanese yen up to the amount of sixty-one billion six hundred and fifty million yen (¥61,650,000,000) (hereinafter referred to as "the Loan") will be extended, in accordance with the relevant laws and regulations of Japan, to the Government of the Socialist Republic of Viet Nam by the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") for the purpose of implementing the projects enumerated in Column 1 of the Annex attached hereto (hereinafter referred to as "the Annex") according to the allocation for each project as specified in Column 2 of the Annex.
2. (1) The Loan will be made available by loan agreements to be concluded between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and J1CA. The terms and conditions of the Loan as well as the procedures for its utilization will be governed by the said loan agreements, within the scope of the present understanding, which will contain, inter alia, the rate of interest, the repayment period and the disbursement period enumerated respectively in Columns 3, 4 and 5 of the Annex.
(2) Each of the loan agreements mentioned in sub-paragraph (1) above will be concluded after JICA is satisfied of the feasibility, including environmental consideration, of the projects enumerated in Column 1 of the Annex to which such loan agreements relate.
(3) The respective disbursement periods enumerated in Column 5 of the Annex may be extended with the consent of the authorities concerned of the two Governments.
3. (1) The Loan will be made available to cover payments to be made by the Vietnamese executing agencies to suppliers, contractors and/or consultants of eligible source countries under such contracts as may be entered into between them for purchases of products and/or services required for the implementation of the projects enumerated in Column 1 of the Annex, provided that such purchases are made in such eligible source countries for products produced in and/or services supplied from those countries.
(2) The scope of eligible source countries mentioned in sub-paragraph {1) above shall be agreed upon between the authorities concerned of the two Governments.
(3) A part of the Loan may be used to cover eligible local currency requirements for the implementation-of the projects enumerated in Column 1 of the Annex.
4. The Government of the Socialist Republic of Viet Nam shall ensure that the products and/or services mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3. are procured in accordance with the guidelines for procurement of JICA, which set forth, inter alia, the procedures of international competitive bidding to be followed except where such procedures are inapplicable or inappropriate.
5. With regard to the shipping and marine insurance of the products purchased under the Loan, the Government of the Socialist Republic of Viet Nam shall refrain from imposing any restrictions that may hinder fair and free competition among the shipping and marine insurance companies.
6. Japanese nationals whose services may be required in the Socialist Republic of Viet Nam in connection with the supply of the products and/or services mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3. shall be accorded such facilities as may be necessary for their entry into the Socialist Republic of Viet Nam and stay therein for the performance of their work.
7. The Government of the Socialist Republic of Viet Nam shall exempt:
(a) JICA from all fiscal levies and taxes imposed in the Socialist Republic of Viet Nam on and/or in connection with the Loan as well as interest accruing therefrom; and
(b) Japanese companies operating as suppliers, contractors and/or consultants from-all duties and related fiscal charges imposed in the Socialist Republic of Viet Nam with respect to the import and re-export of their own materials and equipment needed for the implementation of the projects enumerated in Column 1 of the Annex.
8. The Government of the Socialist Republic of Viet Nam shall take necessary measures to:
(a) ensure that the Loan be used properly and exclusively for the projects enumerated in Column 1 of the Annex;
(b) ensure and maintain the safety of persons engaged in the implementation of the projects enumerated in Column 1 of the Annex and of the general public of the Socialist Republic of Viet Nam in constructing the facilities under the Loan and in using such facilities; and
(c) ensure that the facilities constructed under the Loan be maintained and used properly and effectively for the purpose prescribed in the present understanding.
9. While ensuring fair treatment of sources of information and data, the Government of the Socialist Republic of Viet Nam shall, upon request, furnish the Government of Japan and JICA with:
(a) information and data concerning the progress of the implementation of the projects enumerated in Column 1 of the Annex; and
(b) any other information, including information on corrupt practice, related to the projects enumerated in Column 1 of the Annex.
10. The two Governments shall consult with each other with respect to any matter that may arise from or in connection with the present understanding.
11. The Annex shall form an integral part of the present Note.
I have further the honour to propose .that this Note and Your Excellency's Note in reply confirming on behalf of the Government of the Socialist Republic of Viet Nam the foregoing understanding shall constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the date of Your Excellency's Note in reply.
I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.
 
His Excellency
Mr. Bui Quang Vinh
Minister of Planning and Investment of the Socialist Republic of Viet Nam
 

 
Yasuaki Tanizaki
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Socialist Republic of Viet Nam
 
ANNEX

Column 1
Column 2
 
Column 3
Column 4
Column 5
Project
Maximum amount
 
Rate of interest
Repayment period
Disbursement period (after the effective date of the loan agreement)
1. North-South Expressway Construction Project (Ben Luc -Long Thanh Section) (I)
14,093 million Yen
 
0.2%
thirty (30) years after the grace period of ten (10) years
five (5) years
The part concerning payments to consultants
0.01%
 
 
2. Project for Disaster and Climate Change Countermeasures Using Earth Observation Satellite (I)
7,227 million Yen
 
0.2%
thirty (30) years after the grace period of ten (10) years
seven (7) years
The part concerning payments to consultants
0.018
3. Nghi Son Thermal Power Plant Construction Project(III)
40,330 million Yen
 
1.4%
twenty (20) years after the grace period of ten (10) years
seven (7) years
The part concerning payments to consultants
0.01%
Total amount: 61,650 million Yen
 

MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
OF SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
 
 
Tokyo, October 31, 2011
Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date, which reads as follows:
"I have the honour to confirm the following understanding recently reached between the representatives of the Government of Japan and of the Government of the Socialist Republic of Viet Nam concerning a Japanese loan to be extended with a view to promoting the economic stabilization and development efforts of the Socialist Republic of Viet Nam:
1. A loan in Japanese yen up to the amount of sixty-one billion six hundred and fifty million yen (¥61,650,000,000) {hereinafter referred to as "the Loan") will be extended, in accordance with the relevant laws and regulations of Japan, to the Government of the Socialist Republic of Viet Nam by the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") for the purpose of implementing the projects enumerated in Column 1 of the Annex attached hereto (hereinafter referred to as "the Annex") according to the allocation for each project as specified in.Column 2 of the Annex.
2. (1) The Loan will be made available by loan agreements to be' concluded between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and JICA. The terms and conditions of the Loan as well as the procedures for its utilization will be governed by the said loan agreements, within the scope of the present understanding, which will contain, inter alia, the rate of interest, the repayment period and the disbursement period enumerated respectively in Columns 3, 4 and 5 of the Annex.
(2) Each of the loan agreements mentioned in sub-paragraph (1) above will be concluded after JICA is satisfied of the feasibility, including environmental consideration, of the projects enumerated in Column 1 of the Annex to which such loan agreements relate.
The respective disbursement periods enumerated in Column 5 of the Annex may be extended with the consent of the authorities concerned of the two Governments.
3. (1) The Loan will be made available to cover payments to be made by the Vietnamese executing agencies to suppliers, contractors and/or consultants of eligible source countries under such contracts as may be entered into between them for purchases of products and/or services required for the implementation of the projects enumerated in Column 1 of the Annex, provided that such purchases are made in such eligible source countries for products produced in and/or services supplied from those countries.
(2) The scope of eligible source countries mentioned in sub-paragraph (1) above shall be agreed upon between the authorities concerned of the two Governments.
(3) A part of the Loan may be used to cover eligible local currency requirements for the implementation of the projects enumerated in Column 1 of the Annex.
4. The Government of the Socialist Republic of Viet Nam shall ensure that the products and/or services mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3. are procured in accordance with the guidelines for procurement of JICA/ which set forth, inter alia, the procedures of international competitive bidding Co be followed except where such procedures are inapplicable or inappropriate.
5. With regard to the shipping and marine insurance of the products purchased under the Loan, the Government of the Socialist Republic of Viet Nam shall refrain from imposing any restrictions that may hinder fair and free competition among the shipping and marine insurance companies.
6. Japanese nationals whose services may be required in the Socialist Republic of Viet Nam in connection with the supply of the products and/or services mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3. shall be accorded such facilities as may be necessary for their entry into the Socialist Republic of Viet Nam and stay therein for the performance of their work.
7. The Government of the Socialist Republic of Viet Nam shall exempt:
(a) JICA from all fiscal levies and taxes imposed in the Socialist Republic of Viet Nam on and/or in connection with the Loan as well as interest accruing therefrom; and
(b) Japanese companies operating as suppliers, contractors and/or consultants from all duties and related fiscal charges imposed in the Socialist Republic of Viet Nam with respect to the import and re-export of their own materials and equipment needed for the implementation of the projects enumerated in Column 1 of the Annex.
8. The Government of the Socialist Republic of Viet Nam shall take necessary measures to:
(a) ensure that the Loan be used properly and exclusively for the projects enumerated in Column 1. of the Annex;
(b) ensure and maintain the safety of persons engaged in. the implementation of the projects enumerated in Column 1 of the Annex and of the general public of the Socialist Republic of Viet Nam in constructing the facilities under the Loan and in using such facilities; and
(c) ensure that the facilities constructed under the Loan be maintained and used properly and effectively for the purpose prescribed in the present understanding.
9. While ensuring fair treatment of sources of information and data, the Government of the Socialist Republic of Viet 'Nam shall, upon request, furnish the Government of Japan and JICA with:
(a) information and data concerning the progress of the implementation of the projects enumerated in Column 1 of the Annex; and
(b) any other information, including information on corrupt practice, related to the projects enumerated in Column 1 of the Annex.
10. The two Governments shall consult with each other with respect to any matter that may arise from or in connection with the present understanding.
11. The Annex shall form, an integral part of the present Note.
I have further the honour to propose that this Note and Your Excellency's Note in reply confirming on behalf of the Government of the Socialist Republic of Viet Nam the foregoing understanding shall constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the date of Your Excellency's Note in reply."
I have further the honour to confirm on behalf of the Government of the Socialist Republic of Viet Nam the foregoing understanding and to agree that Your Excellency's Note and this Note in reply shall constitute an agreement between the two Governments, which shall enter into force on the date of this Note in reply.
I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.
 
His Excellency
Mr. Yasuaki Tanizaki
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan
 

 
Bui Quang Vinh
Minister of Planning and Investment of the Socialist Republic of Viet Nam
 
ANNEX

Column 1
Column 2
 
Column 3
Column 4
Column 5
Project
Maximum amount
 
Rate of interest
Repayment period
Disbursement period (after the effective date of the loan agreement)
1. North-South Expressway Construction Project (Ben Luc -Long Thanh Section) (1)
14,093 million Yen
 
0.2%
thirty (30) years after the grace period of ten (10) years
five (5) years
The part concerning payments to consultants
0.01%
2. Project for Disaster and Climate Change Countermeasures Using Earth Observation Satellite (I)
7,227 million Yen
 
0.2%
thirty (30) years after the grace period of ten (10) years
seven (7) years
The part concerning payments to consultants
0.01%
3. Nghi Son Thermal Power Plant Construction Project (IIl)
40,330 million Yen
 
1.4%
twenty (20) years after the grace period of ten (10) years
seven (7) years
The part concerning payments to consultants
0.01%
Total amount: 61,650 million Yen
 
 
 

thuộc tính Thông báo 82/2011/TB-LPQT

Thông báo 82/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay giá trị sáu mươi mốt tỷ sáu trăm năm mươi triệu Yên (61.650.000.000) dành cho Chính phủ Việt Nam thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc-Nam (đoạn Bến Lức-Long Thành), Dự án sử dụng vệ tinh quan sát trái đất để phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu và Dự án xây dựng nhà máy điện Nghi Sơn"
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giaoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:82/2011/TB-LPQTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Lê Thị Tuyết Mai
Ngày ban hành:31/12/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Ngoại giao
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi