Thông báo 342/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 342/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

                    Hà Nội, ngày  21 tháng  12 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương

_______________________

 

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện lãnh đạo các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa và lãnh đạo các bộ, cơ quan là thành viên Tổ công tác số 3. Sau khi nghe báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương và ý kiến phát biểu của các thành viên Tổ công tác số 3, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

1. Năm 2021 là năm đầu thực hiện các kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 -2025 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách và đầu tư công nên cần nhiều thời gian để xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ triển khai thực hiện theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội; bên cạnh đó tình hình dịch bệnh Covid-19 với biến thể mới diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài nên đã tác động không nhỏ đến công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Ngay từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng trong việc kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đã được ban hành như Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2021, Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 và nhiều Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ. Các bộ, cơ quan, địa phương đã rất tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Tuy nhiên, đến hết tháng 10 năm 2021 còn nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 dưới 60%, trong đó, có 08 bộ, cơ quan và 04 địa phương thuộc Tổ công tác số 3; do đó cần nghiêm túc đánh giá tình hình để có giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm mục tiêu đã đề ra.

2. Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 có nhiều nguyên nhân; ngoài nguyên nhân khách quan do dịch bệnh diễn biễn phức tạp thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu: do công tác chuẩn bị đầu tư chưa kỹ, mất nhiều thời gian; năng lực, kinh nghiệm của một số ban quản lý, nhà thầu còn kém; thủ tục đầu tư, thanh quyết toán vốn đầu tư dự án còn bất cập; lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế…

3. Thời gian từ nay đến khi kết thúc niên độ ngân sách năm 2021 không còn nhiều, để bảo đảm đạt được mục tiêu đã đề ra, các bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung một số nội dung sau:

a) Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục có giải pháp thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt mức cao nhất; việc giải ngân vốn đầu tư phải gắn với kiểm soát chất lượng công trình, hồ sơ thủ tục theo đúng quy định, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

b) Rà soát lại tiến độ các dự án đang triển khai để tổ chức đôn đốc, động viên, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ; tổ chức nghiệm thu khối lượng kịp thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh toán theo quy định.

c) Khẩn trương có văn bản cam kết về tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Riêng kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 kéo dài sang năm 2021 phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 100%.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, báo cáo của 08 bộ, cơ quan và 04 địa phương nêu trên khẩn trương tổng hợp trong Báo cáo chung về tình hình, kết quả kiểm tra của các Tổ công tác; trong đó, báo cáo rõ về tình hình giải ngân của các bộ, cơ quan trước khi kiểm tra, các khó khăn, vướng mắc, các nguyên nhân (khách quan, chủ quan) ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, các kiến nghị (nếu có), cam kết về tỷ lệ giải ngân khi kết thúc niên độ ngân sách năm 2021; trên cơ sở đó, đề xuất các kiến nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định tại Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TTg CP, các PTTg;

- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TP, TNMT, GTVT, Công Thương;

- Ngân hàng NNVN;

- Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNTVN;

- Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam;

- Hội NDVN;

- Liên Minh HTX Việt Nam;

- Tập đoàn Điện lực VN;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ: TH, KGVX, CN, PL, KHTC, NC;  

- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Thông báo 342/TB-VPCP

Thông báo 342/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:342/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành:21/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi