Quyết định 806/QĐ-UBND Thanh Hóa 2024 điều chỉnh dự án hệ thống cấp nước thô Bỉm Sơn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 806/QĐ-UBND

Quyết định 806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống cấp nước thô Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tại huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:806/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Xuân Liêm
Ngày ban hành:27/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

________

Số: 806/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
xây dựng hệ thống cấp nước thô Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
tại huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn

(Cấp lần đầu: Ngày 29 tháng 10 năm 2020;

Điều chỉnh lần 1: Ngày 21 tháng 6 năm 2021;

Điều chỉnh lần thứ 2: Ngày 27 tháng 02 năm 2024.)

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4634/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống cấp nước thô Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tại huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn; Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống cấp nước thô Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tại huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 8782/TTr-SKHĐT ngày 29/12/2023 và Công văn số 873/SKHĐT-ĐTDN ngày 07/02/2024; đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại Công văn số 276/BQLKKTNS&KCN-VPBS ngày 29/01/2024; ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan; kết quả hội nghị Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 23/02/2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống cấp nước thô Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tại huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn, với các nội dung như sau:

1. Địa điểm thực hiện dự án quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 4634/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh thành:

“Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn các xã: Hà Ngọc, Yến Sơn, Hà Bình, Yên Dương và thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung và các phường: Quang Trung, Ngọc Trạo, Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn ”.

2. Quy mô dự án quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 4634/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh thành:

“- Quy mô xây dựng:

+ Xây dựng công trình thu, trạm bơm nước thô Hà Ngọc (diện tích khoảng 0,664ha) đáp ứng công suất dự án 100.000 m3/ngày đêm.

+ Xây dựng tuyến ống nước thô có đường kính DN250 - DN1.000 bằng gang dẻo, HDPE và thép đáp ứng yêu cầu công suất 100.000 m3/ngày đêm, tổng chiều dài tuyến ống khoảng 21,08 km (đi qua địa bàn các xã Hà Sơn, Hà Lĩnh, Hà Tân, Hà Bắc, huyện Hà Trung và các phường: Quang Trung, Ngọc Trạo, Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn).

+ Cải tạo, nâng cấp một phần hồ chứa nước đội 10 tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn và xây dựng trạm bơm tăng áp (diện tích khoảng 3,87 ha); sau khi hoàn thành thi công cải tạo, nâng cấp, Công ty phải bàn giao diện tích đất hồ chứa nước đội 10, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cho địa phương để quản lý, sử dụng chung theo quy định; Công ty được tiếp tục cho thuê đối với diện tích đất xây dựng nhà vận hành + tủ điện, trạm biến áp và trạm bơm tăng áp hồ đội 10, để Công ty t chức sản xuất, kinh doanh theo quy định.

(Quy mô các hạng mục công trình xây dựng của dự án cụ thể sẽ theo quy hoạch chi tiết xây dựng, giấy phép xây dựng dự án điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Công suất thiết kế: 100.000 m3 nước thô/ngày đêm ”.

3. Diện tích đất thực hiện dự án quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 4634/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh thành:

“Diện tích đất thực hiện dự án: Khoảng 17,924 ha; cụ thể như sau:

- Công trình thu, trạm bơm nước thô: Khoảng 0,664 ha.

- Tuyến ống nước thô: Khoảng 13,39 ha.

- Hồ chứa nước thô và trạm bơm tăng áp: Khoảng 3,87 ha ”.

4. Phạm vi, ranh giới thực hiện dự án quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 4634/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh thành:

“Phạm vi, ranh giới khu đất:

- Khu đất xây dựng trạm bơm nước thô tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung (khoảng 0,664 ha): Phạm vi khu đất được xác định tại một phần thửa đất số 202, 204 thuộc tờ bản đồ số 18, bản đồ địa chính xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2013. Ranh giới cụ thể như sau: Phía Đông Bắc giáp hành lang tỉnh lộ 508 tại Km6+320, trái tuyến (giáp hành lang đê sông Lèn) và đất ở; phía Đông Nam và phía Tây Nam giáp hành lang bảo vệ sông Lèn; phía Tây Bắc giáp đất ở.

- Khu đất xây dựng hồ chứa nước thô và trạm bơm tăng áp (khoảng 3,87ha): Phạm vi khu đất được xác định tại một phần thửa đất số 155 thuộc tờ bản đồ số 224509-2, bản đồ địa chính phường Bắc Sơn, tỷ lệ 1/1000 đo vẽ năm 1997. Ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp hành lang đường Hồ Tùng Mậu (tỉnh lộ 522B, tại Km1+300); phía Đông giáp đất nông nghiệp; phía Nam giáp mặt hồ (cách chân đập khoảng 60m) và phía Tây giáp đất nông nghiệp.

- Khu đất xây dựng tuyến ống nước thô: Phạm vi, ranh giới cụ thể được xác định theo trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt

5. Tổng vốn, nguồn vốn đầu tư dự án quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 4634/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh thành:

“Tổng vốn đầu tư: Khoảng 951.460 triệu đồng. Nguồn vốn: Vốn tự có 190.292 triệu đồng (chiếm 20%) và vốn vay, huy động hợp pháp khác 761.168 triệu đồng (chiếm 80%) ”.

6. Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 4634/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; điều chỉnh tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh được điều chỉnh thành:

“Hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động chậm nhất trong thời gian 13 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất ”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến dự án điều chỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định của pháp luật khác có liên quan; chỉ được triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án điều chỉnh sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định.

- Sau khi hoàn thành thi công cải tạo, nâng cấp hạng mục hồ chứa nước thô và trạm bơm tăng áp hồ đội 10, Công ty phải bàn giao diện tích đất hồ chứa nước đội 10, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cho địa phương để quản lý, sử dụng chung theo quy định; Công ty được tiếp tục cho thuê đối với diện tích đất xây dựng nhà vận hành + tủ điện, trạm biến áp và trạm bơm tăng áp hồ đội 10, để Công ty tổ chức sản xuất, kinh doanh theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện các công việc liên quan đến dự án ở các giai đoạn tiếp theo, Công ty có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện một số nội dung sau: hoàn thiện điều tra, khảo sát bổ sung, đánh giá đầy đủ các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án (địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn, dân sinh, kinh tế, xã hội...); tiếp tục nghiên cứu chuẩn xác các thông số chính của dự án, phương án thiết kế các hạng mục công trình có liên quan, rà soát, xác định chính xác tổng mức đầu tư dự án theo đúng định mức kinh tế - kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo công trình vận hành an toàn ổn định và giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường - xã hội; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện thủ tục thỏa thuận hoặc chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi... và cấp phép xây dựng theo quy định.

- Việc khai thác, sử dụng nguồn nước cho dự án phải đảm bảo các quy định của Luật Tài nguyên nước; việc khai thác nước mặt để phục vụ cho dự án phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt theo quy định của pháp luật.

- Hằng quý, hằng năm, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

- Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

2. Giao UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Hà Trung chỉ đạo UBND các phường, xã khu vực dự án quản lý nguyên trạng, không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu đất thực hiện dự án, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất; quản lý chặt chẽ hoạt động của dự án, đảm bảo các quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền của đơn vị.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất; thẩm định, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện dự án theo quy định; đồng thời, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan về bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng nguồn nước và các hồ sơ, thủ tục có liên quan khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục về cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của dự án, trường hợp phát hiện việc cho Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu chưa đảm bảo quy định pháp luật về đất đai hiện hành, phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, làm cơ sở xử lý các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư theo quy định.

4. Giao các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi... và cấp phép xây dựng theo quy định.

5. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - CTCP thực hiện các hồ sơ, thủ tục về xây dựng, quy hoạch có liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

6. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Phương án cấp nước cho Khu công nghiệp Bỉm Sơn, nước sinh hoạt cho thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 theo quy định.

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền cập nhật Phương án cấp nước đã được điều chỉnh nêu trên vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định.

8. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; UBND huyện Hà Trung, UBND thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, có liên quan đến dự án nêu trên nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 4634/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn; Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp một bản cho Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và một bản được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Mai Xuân Liêm

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Quyết định 2628/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dâm tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển hạ tầng và Tư vấn đầu tư Khu công nghiệp tỉnh Nam Định, trên cơ sở tổ chức lại Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp và Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp, thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Quyết định 755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Quyết định 2628/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dâm tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển hạ tầng và Tư vấn đầu tư Khu công nghiệp tỉnh Nam Định, trên cơ sở tổ chức lại Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp và Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp, thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Đầu tư, Doanh nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi