Quyết định 70/QĐ-UBND Bắc Ninh 2023 Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 70/QĐ-UBND

Quyết định 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:70/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Tân Phượng
Ngày ban hành:08/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Số: 70/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch
tỉnh Bắc Ninh năm 2023

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; Luật s03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đi tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bc Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ các Văn bản: s3289/BKHĐT-ĐTNN ngày 19/5/2022, số 9174/BKHĐT-ĐTNN ngày 16/12/2022, s1138/BKHĐT-ĐTNN ngày 21/02/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông báo s 13/TB-UBND ngày 22/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02/2023;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 60/TTr-KHĐT.KTĐN ngày 30/12/2022, Công văn số 341/KHĐ.KTĐN ngày 24/02/2023 về chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu của chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023:

1. Quan điểm, định hướng:

Năm 2023, Bắc Ninh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư chất lượng cao vào các khu công nghiệp mới đi vào hoạt động, đồng thời tiếp tục tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực đy mạnh thu hút đầu tư, tạo động lực mới phát triển toàn diện các ngành kinh tế theo hướng bn vững, theo đó cn:

- Bám sát các quan điểm chỉ đạo về định hướng hợp tác đầu tư nước ngoài tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị vđịnh hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030.

- Tiếp tục đổi mới và tạo đột phá về cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển nhanh, bền vững, coi trọng ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội - xã hội của tỉnh trên cơ sở phát huy nội lực gắn với tranh thủ tối đa ngoại lực trong thế chủ động hội nhập và cạnh tranh quc tế; hợp tác chặt chẽ với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng Kinh tế trọng điểm Bc bộ.

- Nắm bắt cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực cht lượng cao và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bc, nâng cao chất lượng quản lý điều hành phù hợp với quá trình chuyển đổi s, quản trị điện tử, đô thị thông minh,...

- Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch (pin năng lượng, chất bán dn, chip,...), công nghiệp hỗ trợ (sản xuất phụ tùng ô tô, ....) gắn với phương pháp quản lý, quản trị tiên tiến, hiện đại; công nghệ đầu cuối 5G, 6G; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; các tổ hợp thương mại dịch vụ cao cấp (trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, dịch vụ về đào tạo, y tế quốc tế...); các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, sinh thái...

Lựa chọn các dự án đầu tư theo tiêu chí 2 ít 3 cao (sử dụng ít đất, ít lao động; suất vn đầu tư cao, hiệu quả kinh tế cao và hàm lượng công nghệ cao) nhằm khai thác lợi thế của địa phương, thu hút các dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng tăng hàm lượng các dự án sử dụng công nghệ cao và sử dụng đất có hiệu quả.

- Thu hút đầu tư chọn lọc gắn với việc thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nhm nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý và vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, hình thành các chuỗi cung ứng mới.

- Chuyển đổi phương thức xúc tiến đầu tư từ bị động sang chủ động: ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xúc tiến đầu tư, chú trọng các hoạt động trực tuyến, xây dựng, duy trì các website, cập nhật thường xuyên, đy đủ thông tin về các chế độ, chính sách và ưu đãi trong hoạt động đầu tư, văn bản pháp luật liên quan, kết quả hoạt động đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư,...

- Coi cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm công tác xúc tiến đầu tư. Lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, đối thoại làm hạt nhân; hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý đầu tư, tổ chức xúc tiến đầu tư, cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh để thực hiện hot động xúc tiến đầu tư một cách toàn diện, hiệu quả. Thực hiện gắn kết với xúc tiến thương mại và du lịch một cách linh hoạt, phù hợp với yêu cầu và đặc thù của địa phương.

2. Mục tiêu:

- Các dự án được thu hút đầu tư phải phù hợp quy hoạch và đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng và cả nước.

- Hoàn thiện thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng các Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ theo quy hoạch; hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tạo mặt bằng sạch chào đón các nhà đầu tư mới cũng như các nhà đầu tư hiện tại có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh.

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp và các thành phn kinh tế tham gia vào công tác xúc tiến thu hút đầu tư của địa phương.

Điều 2. Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí thực hiện: 13.041,559 triệu đồng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện các chương trình: Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

3. Nội dung chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023: Gồm 32 hoạt động:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện: 18 nội dung hoạt động gồm: 09 hoạt động xúc tiến đầu tư, 06 hoạt động xúc tiến du lịch, 03 hoạt đng xúc tiến thương mại.

- Sở Công thương thực hiện 04 hoạt động xúc tiến thương mại.

- Ban quản lý các KCN tỉnh thực hiện 10 hoạt động xúc tiến đầu tư.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Quyết định)

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023 theo nhiệm vụ được phân công tại phụ lục đính kèm Quyết định này, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đề ra; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao bố trí kinh phí trong dự toán năm 2023 và thẩm định kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023 theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Kho bạc Nhà nước Bc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TTTU; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND
tỉnh:
- Các Chuyên viên
VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Tân Phượng

PHỤ LỤC:

BIỂU TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC NINH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

TT

Tên hoạt động xúc tiến đầu tư

Nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư

Thời gian tổ chức

Đơn vị chủ trì thực hiện

Địa điểm tổ chức

Mục đích/ Nội dung của hoạt động

Địa bàn/ tỉnh/ vùng kêu gọi đầu tư

Đơn vị phối hợp

Kinh phí (triệu đồng)

Trong nước

Nước ngoài

Tên đơn vị

Quốc tịch/Tnh, thành phố

Ngân sách cấp

Khác (xã hội hóa)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN

13041.559

I.

Chương trình xúc tiến đầu tư

10,281.559

1

1.1. Tổ chức đoàn khảo sát, nghiên cứu trong nước về hoạt động xúc tiến đầu tư

Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

Quý 2,3/2023

Trung tâm XTĐT, TM &DL- Sở KH&ĐT

x

Nhằm đưa ra được phương pháp tiếp cận và xúc tiến đầu tư hiệu quả

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tnh Bình Dương

75.0

1.2. Tổ chức đoàn khảo sát, nghiên cứu trong nước

Quý III/2023

Ban quản lý các KCN tỉnh

x

Trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước và xúc tiến đầu tư với các Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Ban quản lý các KCN/KKT/KCX của TP. Hồ Chí Minh; Tnh Qung Ninh

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Ban quản lý các KCN/KKT/ KCX của TP. H Chí Minh; Tnh Quảng Ninh

Các tỉnh TP. Hồ Chí Minh; Tỉnh Quảng Ninh

93.7

2.1. Tuyên truyền vmôi trường đầu tư, thu hút đầu tư trên Đài truyền hình Bắc Ninh, Báo Bắc Ninh, Tạp chí nhà đầu tư, tạp chí kinh tế dự báo

Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, hội và kết nối đầu tư

Năm 2023

Trung tâm XTĐT, TM &DL -Sở KH&ĐT

x

Tuyên truyền, qung bá về tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh

Đài truyền hình Bắc Ninh; Báo Bắc Ninh; Báo đầu tư...

Việt Nam

100

2.2. Tổ chức triển lãm: "Triển lãm công nghệ thông tin và các sn phẩm nghiệp hỗ trợ"

Quý 3/2023

Trung tâm XTĐT, TM&DL -Sở KH&ĐT

x

Triển lãm nhằm kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, chế tạo trong nước với các đơn vị cung ứng nước ngoài.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Việt Nam

918.0

2.3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền hình Bắc Ninh, Báo Bắc Ninh, Báo tạp chí...

Quý I/2023

Ban quản lý các KCN tỉnh

x

Cung cấp các thông tin cụ thể về chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư, giới thiệu địa điểm đầu tư, chính sách, thủ tục đầu tư

Các KCN Bắc Ninh

Các Sở ngành liên quan/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ các Phòng chuyên môn thuộc BQL các KCN Bc Ninh

Bắc Ninh

100

3.1. Tiếp và làm việc với các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các KCN Bắc Ninh.

Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận li cho hoạt động đầu tư

Năm 2023

Ban quản lý các KCN tỉnh

Cung cấp các thông tin cụ thể về chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư, giới thiệu địa điểm đầu tư, chính sách, thủ tục đầu tư

200

4

4.1. Vận hành trang thông tin điện tvề thủ tục đầu tư, môi trường đầu tư của tỉnh, chính sách pháp luật của nhà nước; chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, các chương trình hành động về ci thiện môi trường đầu tư trên Website

Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Năm 2023

Trung tâm XTĐT, TM&DL -Sở KH&ĐT

x

Cung cấp các thông tin cụ thể về chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng cơ hội hợp tác đầu tư cho các nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu tại tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

50

4.2. Duy trì website, chi trả nhuận bút dịch tài liệu.

2023

Ban quản lý các KCN tỉnh

x

Kêu gọi đầu tư, cung cấp các thông tin cụ thể về tình hình thu hút đầu tư.

Các KCN Bắc Ninh

50

5

5.1. Biên soạn, in cuốn "stay hướng dẫn trình tự thực hiện các dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo QĐ 23/2021/QĐ-UBND"

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Tháng 3/2023

Trung tâm XTĐT, TM&DL - Sở KH&ĐT

x

Cung cấp cho các doanh nghiệp biết những chính sách ưu đãi của TW và địa phương, giúp doanh nghiệp có la chọn tốt khi đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty in

50.00

5.2. Biên soạn, in tờ gấp "Môi trường đầu tư tnh Bắc Ninh" bằng 4 ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật - Hàn

2023

Văn phòng Sở KH&ĐT

x

Cung cấp cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty in

60.00

5.3. In tờ gấp "Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 "bằng tiếng Việt - Anh - Hàn - Nhật

2023

Văn phòng Sở KH&ĐT

x

Cung cấp cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

Công ty in

65.0

5.4. Chi phí văn phòng phẩm cho hoạt động xúc tiến đầu tư và mua phôi Giấy chứng nhn đăng ký đầu tư

2023

BQL các KCN Bắc Ninh

x

Kêu gọi đầu tư

Các KCN Bắc Ninh

Bắc Ninh

90

6

6.1. Tchức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2023

Hợp tác trong nước và quốc tế v xúc tiến đầu tư

2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

Quảng bá môi trường đầu tư, kêu gọi, xúc tiến đầu tư

Ban quản lý các KCN tỉnh và các Sở ngành liên quan, Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh

8,000

6.2. Tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư trong nước đi với doanh nghiệp/nhà đầu tư đến từ Trung Quốc

Quý I/2023

BQL các KCN Bắc Ninh

x

Tiến nhận thông tin từ các nhà đầu tư báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, các kiến nghị và giải quyết các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp.

- Đề nghị hỗ trợ, giới thiệu các đối tác đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bắc

Các KCN Bắc Ninh

Các Sngành liên quan/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ các Phòng chuyên môn thuộc BQL các KCN Bắc Ninh

Bắc Ninh

18.18

6.3 Tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư trong nước đối với các doanh nghiệp/nhà đầu tư đến từ Đài Loan

Quý II/2023

BQL các KCN Bắc Ninh

x

Tiếp nhận thông tin từ các nhà đầu tư báo cáo về tình hình sn xuất kinh doanh, các kiến nghị và giải quyết các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp.

- Đề nghị hỗ trợ, giới thiệu các đối tác đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bắc

Các KCN Bắc Ninh

Các Sở ngành liên quan/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ các Phòng chuyên môn thuộc BQL các KCN Bắc Ninh

Bắc Ninh

16.18

6.4. Tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư trong nước đi với các doanh nghiệp/nhà đầu tư đến từ Singapore

Quý III/2023

BQL các KCN Bc Ninh

x

….. tin từ các nhà đầu tư báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, các kiến nghị và giải quyết các vướng mc khó khăn ca doanh nghiệp.

- Đề nghị hỗ trợ, giới ….

Các KCN Bắc Ninh

…. ngành liên quan/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ các Phòng chuyên môn thuộc BQL các KCN Bắc

Bắc Ninh

14.18

6.5. Tchức chương trình xúc tiến đầu tư trong nước đi với các doanh nghiệp/nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc

Quý IV/2023

BQL các KCN Bắc Ninh

x

Tiếp nhận thông tin từ các nhà đầu tư báo cáo về tình hình sn xuất kinh doanh, các kiến nghị và giải quyết các vướng mc khó khăn của doanh nghiệp.

- Đề nghị hỗ trợ, giới thiệu các đối tác đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bắc Ninh để đầu tư.G22

Các KCN Bắc Ninh

Các Sngành liên quan/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ các Phòng chuyên môn thuộc BQL các KCN Bắc Ninh

Bc Ninh

18.18

6.6. Tổ chức tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại nước ngoài

Quý IV/2023

BQL các KCN Bắc Ninh

x

Giới thiệu thông tin hình ảnh kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh; các KCN tập trung; danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư; môi trường và chính sách kêu gọi thu hút đầu tư.

UBND tỉnh/Các Sở ngành/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ Doanh nghiệp trong các….

Các nước có nguồn vốn đầu tư lớn tại Bc Ninh, Hàn Quốc, Nhật Bn,

238.139

6.7. Tham gia triển lãm xúc tiến đầu tư tại "Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 32" (Vietnam Expo 2023)

Tháng 4/2023

Trung tâm XTĐT, TM&DL -Sở KH&ĐT

Trung tâm Triển lãm ICE-91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trưng bày, giới thiệu thông tin hình ảnh kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh; Trưng bày giới thiệu về các KCN tập trung; giới thiệu danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư; giới thiệu chính sách kêu gọi thu hút đầu tư; các ấn phẩm, tờ rơi, tập gấp, tài liệu giới thiệu về xúc tiến đầu tư, thương mại, và du lịch.

Công ty Cphần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD

125

II.

Chương trình xúc tiến du lịch

1,900.00

1

Biên soạn, in, phát hành tờ rơi tờ gấp du lịch Bắc Ninh

Biên soạn, in, phát hành tờ rơi tờ gấp du lịch Bắc Ninh

Quý II- III/2023

Trung tâm XTĐT, TM &DL - Sở KH&ĐT

Tuyên truyền, cung cấp thông tin giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, tour, tuyến, điểm du lịch về một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

80

2

Tuyên truyền, qung bá du lịch tại lễ hội Lim và lễ hội Đn Đô xuân 2023

Tuyên truyền, qung bá du lịch tại lễ hội Lim và lễ hội Đền Đô xuân 2023

Quý I/2023

Trung tâm XTĐT, TM&DL -Sở KH&ĐT

Cung cấp thông tin du lịch, qung bá di sn, làng nghề, ẩm thực đặc sc của Bắc Ninh cho du khách tại một số lễ hội lớn tiêu biểu của tỉnh

80

3

Tham gia hội chợ qung bá xúc tiến du lịch 02 cuộc: Điện Biên và TP Hồ Chí Minh

Tham gia hội chợ quảng bá xúc tiến du lịch 02 cuộc: Điện Biên và TP Hồ Chí Minh

Năm 2023

Trung tâm XTĐT, TM&DL -Sở KH&ĐT

Qung bá xúc tiến du lịch, ẩm thực, sản phẩm làng nghề truyền thống, trình diễn Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh

210

4

Tchức 04 chương trình xúc tiến, quảng cáo du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, du lịch lớn trên địa bàn tỉnh (hát dân ca quan họ trên thuyền định kỳ)

Tổ chức 04 chương trình xúc tiến, quảng cáo du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, du lịch ln trên địa bàn tỉnh (hát dân ca quan họ trên thuyền định kỳ)

Năm 2023

Trung tâm XTĐT, TM&DL - Sở KH&ĐT

Tổ chức Khu trưng bày, qung bá du lịch Bắc Ninh tại 04 đợt hát Quan họ trên thuyền trong 04 quý năm 2023

210

5

Tổ chức Khu trưng bày "Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội ”

Tổ chức Khu trưng bày “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội”

Quý IV/2023

Trung tâm XTĐT, TM&DL -Sở KH&ĐT

Tổ chức khu trưng bày, quảng bá xúc tiến du lịch “Bắc Ninh, điểm đến du lịch di sn, ẩm thực và làng nghề truyền thống”, diễn ra trong 03 ngày cuối tuần tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

600

6

Tổ chức Liên hoan du lịch Ẩm thực- Làng nghề Bắc Ninh

Tổ chức Liên hoan du lịch Ẩm thực- Làng nghề Bắc Ninh

Quý III, IV năm 2023

Trung tâm XTĐT, TM &DL - Sở KH&ĐT

Tổ chức trưng bày, qung bá, trình diễn các sn phẩm làng nghề truyền thống, ẩm thực, du lịch Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố trên cả nước

720

III.

Chương trình xúc tiến thương mại

860

1

Htrợ doanh nghiệp địa phương tham gia Hội chợ thương mại (02 kỳ). Quy mô: dự kiến 300 gian hàng tiêu chun/01 kỳ HC

Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia Hội chợ thương mại (02 kỳ).

Quý I và Quý IV/2023

Trung tâm XTĐT, TM&DL -Sở KH&ĐT

Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh

Sn phẩm công nghiệp nông thôn; sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; sản phẩm OCOP; sn phẩm làng nghề truyền thống; sản phẩm thương mại, du lịch tổng hợp."

360

2

Tham gia Hội chợ đặc sn vùng miền Việt Nam 2023 (Số lượng: 04 gian hàng tiêu chuẩn)

Tham gia Hội chợ đặc sn vùng miền Việt Nam 2023

Năm 2023

Trung tâm XTĐT, TM&DL - Sở KH&ĐT

Quảng trường Trung tâm thương mại Mega Mali Royal City (72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Trưng bày sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; sn phẩm OCOP, sản phẩm thực phẩm chế biến...

100

3

Tham gia Hội chợ Công thương khu vực ĐBSH- TP Hải Phòng 2023 (Số lượng: 06 gian hàng tiêu chuẩn)

Tham gia Hội chCông thương khu vực ĐBSH - TP Hi Phòng 2023

Năm 2023

Trung tâm XTĐT, TM&DL -Sở KH&ĐT

Trung tâm triển lãm hội chợ quốc tế (Tòa nhà cánh diều)

Trưng bày sn phẩm nông nghiệp công nghệ cao; sn phẩm OCOP, sản phẩm thực phẩm chế biến...

100

4

Tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2023

Tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2023

Năm 2023

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công thương

50

5

Tham gia hội chợ triển lãm thương mại công thương cấp vùng Nghệ An năm 2023

Tham gia hội chợ triển lãm thương mại công thương cấp vùng Nghệ An năm 2023

Năm 2023

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công thương

100

6

Tham gia hội chợ triển lãm thương mại công thương cấp vùng Phú Thọ năm 2023

Tham gia hội chợ triển lãm thương mại công thương cấp vùng Phú Thọ năm 2023

Năm 2023

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công thương

90

7

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về các khu, cụm công nghiệp

Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về các khu, cụm công nghiệp

Năm 2023

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công thương

60

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi