Quyết định 46/2015/QĐ-UBND Bắc Ninh hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 46/2015/QĐ-UBND'

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:46/2015/QĐ-UBND'Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành:30/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------
Số: 46/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
 KHÁCH SẠN CAO CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2016-2020
-------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;
Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính Phủ;
Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 21/8/2015, về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 2 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 5 năm 2004;
Thực hiện Thông báo số 70-TB/TU ngày 01/12/2015 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về kết luận cuộc họp của Ban thường vụ tỉnh ủy tại phiên họp ngày 23/11/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 216/2015 /NQ-HĐND17 ngày 09.12.2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
1. Các doanh nghiệp đầu tư dự án mới hoặc mở rộng quy mô thuộc lĩnh vực kinh doanh cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
2. Quy mô đầu tư:
- Áp dụng đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng.
- Tiêu chuẩn khách sạn đạt 4 sao trở lên.
Nhà đầu tư được hưởng hỗ trợ với tổng số kinh phí được hưởng tối đa không quá 5% tổng mức đầu tư và không quá 30 tỷ đồng/dự án theo các hình thức hỗ trợ sau:
1. Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: Hỗ trợ 0,2%/tháng (2,4%/năm) lãi suất sau đầu tư. Thời gian hỗ trợ không quá 5 năm.
2. Cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh: Cho vay không quá 30% tổng mức đầu tư của dự án và không quá 100 tỷ đồng, với mức lãi suất 0%. Thời gian cho vay không quá 5 năm.
3. Hỗ trợ về tính giá thuê đất: Giá đất tính tiền thuê đất bằng 30% giá đất ở cùng vị trí đối với khu đất thực hiện dự án.
1. Đối với hình thức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư:
Thời điểm hỗ trợ doanh nghiệp là: Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào kinh doanh, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng sao của cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp; Khi doanh nghiệp đã trả nợ vay đầu tư cho tổ chức tín dụng theo hợp đồng và khế ước vay.
2. Đối với hình thức cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc :
Thời điểm hỗ trợ doanh nghiệp là: Ngay sau khi dự án có quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư (nếu có), được bàn giao đất để thực hiện dự án; phù hợp theo quy định về điều kiện cho vay tại Khoản 2 Điều 12, Quyết định 326/QĐ-UBND ngày 21/8/2015.
3. Đối với hình thức hỗ trợ về tính giá thuê đất:
Thời điểm hỗ trợ doanh nghiệp là: Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào kinh doanh, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng sao của cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp; sau thời gian được miễn, giảm ưu đãi theo quy định hiện hành.
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí nguồn vốn để hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư cho các nhà đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đề xuất kinh phí hỗ trợ trình UBND tỉnh quyết định.
2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Xem xét thẩm định, cấp hạng sao cho cơ sở lưu trú theo thẩm quyền được quy định.
3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xét hỗ trợ đầu tư; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường đúng quy định, đảm bảo thuận lợi cho nhà đầu tư.
5. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc quản lý về quy hoạch, xây dựng theo đúng quy định.
6. UBND huyện, thị xã, thành phố: Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư thực hiện dự án và được hưởng hỗ trợ đầu tư.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, bổ sung, điều chỉnh kịp thời.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TTTU,TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các Ban của Đảng;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- LĐVPUBND tỉnh;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KTTH, TH.
TM.UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Quyết định 2628/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dâm tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển hạ tầng và Tư vấn đầu tư Khu công nghiệp tỉnh Nam Định, trên cơ sở tổ chức lại Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp và Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp, thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Quyết định 755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Quyết định 2628/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dâm tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển hạ tầng và Tư vấn đầu tư Khu công nghiệp tỉnh Nam Định, trên cơ sở tổ chức lại Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp và Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp, thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Đầu tư, Doanh nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi