Quyết định 42/2021/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 42/2021/QĐ-UBND

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:42/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Chí Giang
Ngày ban hành:12/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 42/2021/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, VỐN NHÀ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020”;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm2021của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 403/TTr-SXD ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc ban hành Quyết định phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn tỉnh và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 184/BC-STP ngày 15 tháng 7 năm 2021 và ý kiến thống nhất thông qua nội dung dự thảo quyết định trên tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2021 (Thông báo số 191/TB-UBND ngày 29/7/2021).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc dự án nhóm C có cấp công trình từ cấp III trở xuống do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (bao gồm thẩm định điều chỉnh, bổ sung) đã trình cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh thẩm định nhưng chưa có thông báo kết quả trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh tiếp tục thẩm định; trường hợp thẩm định mới, thẩm định điều chỉnh, bổ sung sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thẩm quyền thẩm định thực hiện theo Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng.

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ phân cấp theo quyết định này.

b) Hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện.

c) Tổng hợp tình hình về công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng định kỳ theo quy định.

2. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đã phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện.

c) Theo dõi, tổng hợp báo cáo về tình hình quản lý xây dựng chuyên ngành thuộc lĩnh vực được giao quản lý về Sở Xây dựng tổng hợp.

3. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thành phố

a) Uỷ ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung trong hoạt động đầu tư xây dựng thuộc phạm vi mình quản lý theo phân cấp.

b) Chỉ đạo, kiểm tra Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất về công tác thẩm định dự án, thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình theo phân cấp của Ủy ban nhân cấp tỉnh gửi về sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 và bãi bỏ: Cụm từ: “Phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình”, cụm từ “Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình” và Điều 1 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những vướng mắc, bất cập, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi