Quyết định 376/QĐ-UBND Bắc Ninh 2024 phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư công trình độc lập hoàn thành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 376/QĐ-UBND

Quyết định 376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình độc lập hoàn thành
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:376/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Quang Khải
Ngày ban hành:08/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

  ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

_________

Số: 376/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình độc lập hoàn thành

______________________

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí Đầu tư  xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 39/BC-STC ngày 14/3/2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

- Dự án: Đầu tư xây dựng trường THCS Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình.

+ Gói số 3: San nền, cổng, tường rào, nhà bảo vệ, bể nước PCCC, nhà đặt máy bơm;

+ Gói số 4: Nhà hiệu bộ, hành lang nhà cầu, nhà để xe giáo viên;

+ Gói số 5: Đường cáp ngầm 22kv và TBA 630kVA – 22/0,4kV;

+ Gói số 6: Nhà lớp học và nhà học bộ môn;

+ Gói số 7: Nhà ăn và nhà ký túc xá;

+ Gói số 8: Nhà đa năng, bể bơi;

+ Gói số 10: Đường giao thông nội bộ, sân thể thao ngoài trời, sân vườn, cấp thoát nước và cấp điện ngoài nhà, chiếu sáng ngoài nhà và sân bóng;

+ Gói số 11: Phòng chống mối;

+ Gói số 12: Phòng cháy chứa cháy;

+ Gói số 13: Thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập (mới 100%)

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

- Tổng mức vốn đầu tư: 135.568.017.000 đồng.

- Thời gian khởi công và hoàn thành thực tế: Khởi công: 3/2019 – Hoàn thành: 8/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

                                                                                    Đơn vị tính:  đồng

Nội dung

Dự toán

được duyệt 

Giá trị quyết toán được phê duyệt

Tổng số:

  - Xây lắp

  - Thiết bị

  - QLDA

  - Tư vấn

  - Chi phí khác

116.133.087.252

 95.471.861.440  

 11.965.712.400  

 1.894.496.462  

 5.980.656.223  

 820.360.727  

112.740.304.000

 92.689.428.000  

 11.802.698.000  

 1.831.640.000  

 5.921.565.000  

 494.973.000

 

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Giá trị quyết toán được phê duyệt

Thực hiện

Số vốn đã giải ngân

Số vốn còn được giải ngân

Thu hồi nộp NSNN

Tổng số

112.740.304.000

104.025.204.600  

8.715.099.400  

0

Ngân sách tỉnh (nguồn xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn tiếp theo) và các nguồn vốn khác (nếu có)

112.740.304.000

104.025.204.600  

8.715.099.400  

0

 

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

 

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

 Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

 Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

Tổng số:

 

 

112.740.304.000

 

Tài sản dài hạn (tài sản cố định)

 

 

112.740.304.000

 

Tài sản ngắn hạn

 

 

 

 

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1.Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư hạng mục công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

Ngân sách tỉnh (nguồn xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn tiếp theo) và các nguồn vốn khác (nếu có)

112.740.304.000

 

2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 29/12/2023:

           2.1 Nợ phải thu:

8.715.099.400 đ  

-   Ngân sách tỉnh (nguồn xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn tiếp theo) và các nguồn vốn khác (nếu có)

8.715.099.400 đ 

           2.2 Nợ phải trả:

8.715.099.400 đ  

-    Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Cường Anh và Công ty cổ phần xây dựng Thành Đô Thăng Long

434.109.000 đ  

- Công ty cổ phần tập đoàn Đông Đô

1.496.842.500 đ  

Trong đó:   + Gói thầu số 4

 397.991.000 đ  

 + Gói thầu số 6

  405.258.500 đ  

 + Gói thầu số 7

  693.593.000 đ  

-    Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh (nay là Công ty cổ phần cấp nước số 2 Bắc Ninh)

560.263.000 đ  

-    Công ty cổ phần TOTOKIN Việt Nam

59.940.000 đ  

-    Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đại Long

279.091.900 đ  

-    Công ty TNHH Châu Cầu

438.264.000 đ  

-    Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh (nay là Công ty cổ phần cấp nước số 2 Bắc Ninh) và Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Quốc Bảo

650.755.000 đ  

-    Công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc

51.760.000 đ 

-    Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Ninh

209.535.000 đ  

-    Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng

266.738.000 đ  

-    Công ty Bảo Minh Bắc Ninh

59.650.000 đ  

-    Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá VINA

25.426.000 đ  

-    Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính Bưu Điện

11.576.000 đ  

-    Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh

13.772.000 đ  

-    Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Hưng Thịnh

7.951.000 đ 

-    Công an tỉnh Bắc Ninh

5.149.000 đ  

-    Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

15.740.000 đ  

-    Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương

129.000.000 đ  

-    Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh

3.877.158.000 đ  

-    Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh:

122.379.000 đ  

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản

Tài sản cố định/ dài hạn

Tài sản ngắn hạn

Trường THCS Lê Văn Thịnh.

112.740.304.000

 

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lưu: VT, XDCB, CVP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 Đào Quang Khải

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi