Quyết định 375/QĐ-UBND Quảng Nam 2023 điều chỉnh thời gian xây dựng công trình Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 375/QĐ-UBND

Quyết định 375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:375/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành:01/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

_______
Số: 375/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________
Quảng Nam, ngày 01 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2)

___________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 09 Luật ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3400/QĐ-UBND ngày 31/10/2014, số 2811/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 và số 2191/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 08/TTr-BQL ngày 13/01/2023 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2);

Theo thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 22/02/2023 (điểm a, khoản 9 Thông báo số 46/TB-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh); theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 07/TTr-SXD ngày 14/02/2023 (kèm theo Công văn số 250/SKHĐT- TĐDA ngày 07/02/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểu chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2) tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh, như sau:

- Đã được phê duyệt: Năm 2017 - 2022.

- Điều chỉnh thành: Năm 2017 đến ngày 30/6/2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh
- CT, các PCT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KHTH, KTN(th)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi