Quyết định 3484/QĐ-UBND Thanh Hóa 2023 chấp thuận đầu tư Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3484/QĐ-UBND

Quyết định 3484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3484/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Minh Tuấn
Ngày ban hành:28/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

___________

Số: 3484/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________


QUYẾT ĐỊNH

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may
xuất khẩu Minh Tân tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc

(Cấp lần đầu: Ngày 01 tháng 4 năm 2020;

Điều chỉnh lần thứ 1: Ngày 28 tháng 6 năm 2021;

Điều chỉnh lần thứ 2: Ngày 28 tháng 9 năm 2023).

_______

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh;

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Wonjin F&C (nay là Công ty TNHH HUG) nộp ngày 23 tháng 8 năm 2023, bổ sung tại Văn bản số 08/HUG-QLDA ngày 15 tháng 9 năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5997/TTr-SKHĐT ngày 20/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 01/4/2020, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh), với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất

Quy mô đầu tư tại gạch đầu dòng thứ nhất khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh thành: “Quy mô đầu tư theo Giấy phép xây dựng số 1705/GPXD ngày 23/3/2023 do Sở Xây dựng cấp, cụ thể: 02 nhà xưởng (01 tầng, 6.000 m2/xưởng), nhà ăn ca (01 tầng, 1.444 m2), nhà văn phòng điều hành (02 tầng, 480 m2), nhà để xe công nhân (01 tầng, 1.796 m2), nhà lò hơi (01 tầng, 360m2) và các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ khác ”.

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai

Tiến độ thực hiện tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh được điều chỉnh thành: “Hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động chậm nhất vào ngày 21/3/2024 (tương đương 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất trên thực địa) ”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1.Yêu cầu Công ty TNHH HUG khẩn trương hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận, điều chỉnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chấp hành nghiêm các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND huyện Vĩnh Lộc và các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, có liên quan đến dự án nêu trên nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc; Giám đốc Công ty TNHH HUG và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp một bản cho Công ty TNHH HUG, một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và một bản lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;          

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, THKH, NN. (431.2023)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi