Quyết định 2664/QĐ-UBND Thanh Hóa 2023 điều chỉnh xây dựng Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2664/QĐ-UBND

Quyết định 2664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2664/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thi
Ngày ban hành:27/07/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

____________

Số: 2664/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng,
xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

_______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng để đánh giá theo quy định;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa: số 193/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; số 339/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4745/SXD-HĐXD ngày 18/7/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; của UBND thị xã Nghi Sơn tại Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 11/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung sau:

1. Khái quát về dự án đã phê duyệt

Dự án Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 01/8/2022; với tổng mức đầu tư: 378.668.336.000 đồng; nguồn vốn đầu tư: Đối với kinh phí đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại thôn 7, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (51,1 tỷ đồng): Kinh phí tạm ứng từ nguồn thu từ quỹ đất của tỉnh để thực hiện đầu tư xây dựng Khu tái định cư; UBND thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm hoàn trả kinh phí tạm ứng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các hộ được giao đất tái định cư theo quy định; Đối với kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng của 115 hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường (327,6 tỷ đồng): 163,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; 163,8 tỷ đồng từ nguồn tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng của Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát – CTCP (sau đó sẽ được khấu trừ vào tiền thuê đất của dự án theo quy định).

2. Lý do điều chỉnh

Nội dung nguồn vốn đầu tư dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 339/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Do đó, cần thiết phải thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 để đảm bảo theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

3. Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa theo nội dung Nghị quyết số 339/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh từ: “Đối với kinh phí đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại Thôn 7, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (51,10 tỷ đồng): Kinh phí tạm ứng từ nguồn thu từ quỹ đất của tỉnh để thực hiện đầu tư xây dựng Khu tái định cư; UBND thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm hoàn trả kinh phí tạm ứng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các hộ được giao đất tái định cư theo quy định” thành: “Đối với kinh phí đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại thôn 7, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (51,1 tỷ đồng):

Nguồn thu tiền sử dụng đất của Dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trước mắt tạm ứng từ nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triến đất tỉnh Thanh Hóa để thực hiện, UBND thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm thu tiền sử dụng đất tái định cư của các hộ dân để hoàn trả Quỹ Phát triển đất tỉnh Thanh Hóa theo quy định

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Xây dựng, Chủ đầu tư (UBND thị xã Nghi Sơn) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ dự án thẩm định, trình phê duyệt.

2. Chủ đầu tư (UBND thị xã Nghi Sơn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3/QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN. (DA_M72)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thi

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi