Quyết định 2554/QĐ-UBND Thanh Hóa 2021 Đầu tư dự án Xưởng may và giặt là công nghiệp Vista Vina

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2554/QĐ-UBND

Quyết định 2554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng may và giặt là công nghiệp Vista Vina tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn (Cấp lần đầu: Ngày 25 tháng 3 năm 2020) (Điều chỉnh lần thứ 1: Ngày 14 tháng 7 năm 2021)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2554/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Minh Tuấn
Ngày ban hành:14/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Công nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

________

Số: 2554/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

QUYẾT ĐỊNH

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng may
và giặt là công nghiệp
Vista Vina tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn
(Cấp lần đầu: Ngày 25 tháng 3 năm 2020)

(Điều chỉnh lần thứ 1: Ngày 14 tháng 7 năm 2021)

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xưởng may và giặt là công nghiệp Vista Vina tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Vista Vina nộp ngày 14/6/2021; ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4796/SKHĐT-KTĐN ngày 07/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Xưởng may và giặt là công nghiệp Vista Vina tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn của Công ty TNHH Vista Vina đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 25/3/2020, với những nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất:

Nội dung về Phạm vi khu đất quy định tại Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, được điều chỉnh như sau:

“Phạm vi khu đất được xác định tại các thửa đất số 1552, 1553, 1555, 1556,1558, 1799 và một phần các thửa đất số 762, 1549, 1550, 1551, 1554,1557,1559, 1561, 1567, 1569, 1586, 1589, 1802 - Tờ số 11; và các thửa đất số 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 219, 221, 222, 223, 224, 1590 và một phần các thửa đất số 34, 41, 42, 46, 49, 72, 193, 216, 217, 218, 220, 225, 226, 227, 229, 273, 274, 288, 619, 774, 1593 - Tờ số 15, Bản đồ địa chính xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2010.”

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai:

Nội dung về Tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, được điều chỉnh như sau:

“- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Khởi công xây dựng quý IV/2021;

+ Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động quý IV/2022. ”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Công ty TNHH Vista Vina có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, khẩn trương triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định liên quan; chỉ được khởi công xây dựng sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ Báo cáo định kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Vista Vina thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình hoạt động đầu tư đối với dự án trên theo quy định; chủ động kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, hoặc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Đông Sơn và các ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp đến hết Quý IV năm 2021, Công ty TNHH Vista Vina không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng theo quy định thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty TNHH Vista Vina không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn; Công ty TNHH Vista Vina và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được gửi cho Công ty TNHH Vista Vina; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và một bản được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,

Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện Đông Sơn;

- Công ty TNHH Vista Vina;

- Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi