Quyết định 1937/QĐ-UBND Quảng Nam 2023 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng trường bắn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1937/QĐ-UBND

Quyết định 1937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1937/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Trí Thanh
Ngày ban hành:14/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

__________

Số: 1937/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Quảng Nam, ngày 14 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

Theo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 157/HĐND-VP ngày 12/5/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 08/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, như sau:
1. Mục tiêu đầu tư: Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư các hạng mục cải tạo địa hình trường bắn, thao trường góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập cho các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân trong khu vực.
2. Quy mô đầu tư bổ sung:
- San nền, hạ thấp cao độ Đồi 186 để tạo mặt bằng thuận lợi khi diễn tập.
- Xây dựng tuyến đường cơ động hướng từ Đồi 126 sang Đồi 186 băng qua khe suối: Chiều dài đường khoảng 135m; Mặt cắt ngang nền đường 20m; Nền đường hoàn thiện lu lèn K95; Gia cố bảo vệ toàn bộ mái taluy bằng tấm bê tông kết hợp tăng cường bằng hệ thống khung sườn bê tông cốt thép; Bố trí cống qua đường tại vị trí khe suối.
- Thoát nước: Gia cố rãnh biên bao quanh khu vực san nền Đồi 186 và phạm vi 02 đầu tuyến của đường cơ động để cắt nước mặt tránh sạt lở taluy.
3. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 29.000.000.000 đồng.
4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
5. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2022 - 2024.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ các nội dung được điều chỉnh tại Điều 1 khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.
2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, UBND huyện Tiên Phước phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 và Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN, NCKS, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Chí Thanh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi