Quyết định 169/QĐ-UBND Bắc Ninh 2024 gia hạn thời gian sử dụng đất dự án xây Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT01A và CT01B

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 169/QĐ-UBND

Quyết định 169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc gia hạn thời gian sử dụng đất đối với dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT01A và ô đất CT01B thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Quế Võ, tại phường Phương Liễu và phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Bách
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:169/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Quang Khải
Ngày ban hành:08/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

______

Số: 169/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian sử dụng đất đối với dự án xây dựng Khu nhà ở xã

 hội tại ô đất CT01A và ô đất CT01B thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng

 kỹ thuật khu đô thị mới Quế Võ, tại phường Phương Liễu và phường

Phượng Mao, thị xã Quế Võ của Công ty TNHH Tùng Bách

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 328/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 về việc phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư; số 394QĐ-UBND ngày 06/10/2015 về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH Tùng Bách để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Quế Võ, huyện Quế Võ; số 142/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh mục đích sử dụng đất dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Quế Võ II của Công ty TNHH Tùng Bách tại huyện Quế Võ; số 432/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 38/TB-UBND ngày 26/3/2024 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 26/3/2024;

Xét đề nghị của: Công ty TNHH Tùng Bách tại văn bản số 16-2023/CV ngày 06/4/2023; Biên bản ngày 10/05/2023 và ngày 13/6/2023; Sở Xây dựng tại văn bản số 46/SXD-QH ngày 05/01/2024; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 71/TTr-STNMT ngày 08/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian sử dụng 21.893,5m2 đất đã được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH Tùng Bách để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT01A và ô đất CT01B thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Quế Võ tại phường Phương Liễu và phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ theo các Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 và số 142/QĐ-UBND ngày 15/3/2018, do không được sử dụng đất trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa. Thời gian gia hạn: 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định gia hạn.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Tùng Bách phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm đưa đất vào sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế; liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Tùng Bách vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Điều 2. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Cục Thuế, UBND thị xã Quế Võ và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn thực hiện các thủ tục; đôn đốc Công ty TNHH Tùng Bách triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cục Thuế, UBND thị xã Quế Võ, Công ty TNHH Tùng Bách và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Lưu : VT, TNMT, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Quang Khải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi