Quyết định 168/QĐ-UBND Bắc Ninh 2024 gia hạn thời gian sử dụng đất dự án Nhà máy sản xuất Sky

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 168/QĐ-UBND

Quyết định 168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc gia hạn thời gian sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Sky, tại Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, thị xã Thuận Thành của Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Sky Elegance
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:168/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Quang Khải
Ngày ban hành:08/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

_______

Số: 168/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà máy

 sản xuất Sky, tại Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, thị xã Thuận Thành

 của Công ty TNHH quốc tế Sky Elegance

___________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 523/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH thương binh Cao Quý thuê và giao khu đất thu hồi này cho Công ty TNHH quốc tế Sky Elegance thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất Sky, tại Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, huyện Thuận Thành;

Căn cứ Văn bản số 38/TB-UBND ngày 26/3/2024 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 26/3/2024;

Xét đề nghị của: Công ty TNHH quốc tế Sky Elegance tại Văn bản số 220124/CV-XNKTT ngày 22/01/2024; Biên bản ngày 19/01/2024; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 72/TTr-STNMT ngày 08/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Gia hạn thời gian sử dụng 13.862,9m2 đất đã được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH quốc tế Sky Elegance thuê để xây dựng xây dựng Nhà máy sản xuất Sky, tại Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, thị xã Thuận Thành theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 13/7/2022, do không được sử dụng đất trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa ngày 28/11/2022. Thời gian gia hạn: 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định gia hạn.

2. Yêu cầu Công ty TNHH quốc tế Sky Elegance phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm đưa đất vào sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế; liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH quốc tế Sky Elegance vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Điều 2. Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công thương; Cục Thuế, UBND thị xã Thuận Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng hướng dẫn thực hiện các thủ tục; đôn đốc Công ty TNHH quốc tế Sky Elegance triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương; Cục Thuế, UBND thị xã Thuận Thành, Công ty TNHH quốc tế Sky Elegance và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Lưu : VT, TNMT, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Quang Khải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi