Quyết định 1676/QĐ-UBND Sơn La 2022 điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của các dự án xây dựng trường THCS

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1676/QĐ-UBND

Quyết định 1676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của các dự án xây dựng trường trung học cơ sở thuộc dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1676/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Minh
Ngày ban hành:17/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

__________

Số: 1676/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Sơn La, ngày 17 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của các dự án xây dựng trường THCS thuộc dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

________________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường THCS Chiềng En (nay là trường TH và THCS Chiềng En), huyện Sông Mã; Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường THCS Chiềng Muôn (nay là trường TH và THCS Chiềng Muôn) huyện Mường La; Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường THCS Pú Bẩu (nay là trường TH và THCS Pú Bẩu) huyện Sông Mã; Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại các quyết định phê duyệt dự án xây dựng trường THCS thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2; Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng trường THCS Pú Bẩu, huyện Sông Mã (nay là trường TH và THCS Pú Bẩu, huyện Sông Mã); Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt điều chỉnh duyệt dự án đầu tư xây dựng trường THCS Chiềng En, huyện Sông Mã (nay là trường TH và THCS Chiềng En, huyện Sông Mã); Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021; Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương thực hiện dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 tỉnh Sơn La; Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 và Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh, 03 dự án xây dựng trường THCS thuộc Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 đã được giao Vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 299/TTr-SXD ngày 08 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của các dự án xây dựng trường THCS thuộc dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 như sau:

1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án xây dựng Trường THCS Chiềng En, huyện Sông Mã tại điểm 11.1, Khoản 11, Điều 1, Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh, như sau:

- Nguồn vốn đã duyệt: vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á và đối ứng ngân sách tỉnh.

- Nguồn vốn điều chỉnh: vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án xây dựng Trường THCS Chiềng Muôn, huyện Mường La tại điểm 12.1, Khoản 12, Điều 1, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh, như sau:

- Nguồn vốn đã duyệt: vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á và đối ứng ngân sách tỉnh.

- Nguồn vốn điều chỉnh: vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án xây dựng Trường THCS Pú Bẩu, huyện Sông Mã tại điểm 11.1, Khoản 11, Điều 1, Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh, như sau:

- Nguồn vốn đã duyệt: vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á và đối ứng ngân sách tỉnh.

- Nguồn vốn điều chỉnh: vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường THCS Chiềng En (nay là trường TH và THCS Chiềng En), huyện Sông Mã; Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường THCS Chiềng Muôn (nay là trường TH và THCS Chiềng Muôn) huyện Mường La; Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường THCS Pú Bẩu (nay là trường TH và THCS Pú Bẩu) huyện Sông Mã; Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại các quyết định phê duyệt dự án xây dựng trường THCS thuộc dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2; Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng trường THCS Pú Bẩu, huyện Sông Mã (nay là trường TH và THCS Pú Bẩu, huyện Sông Mã); Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh duyệt dự án đầu tư xây dựng trường THCS Chiềng En, huyện Sông Mã (nay là trường TH và THCS Chiềng En, huyện Sông Mã).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định.

2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Chủ đầu tư 5 bản;
- Lưu: VT; NC, KGVX, TH, KT (Quý), 25b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Minh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuê 1.252m2 đất, tọa lạc tại xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để tiếp tục sử dụng công trình xây dựng 17 trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn 04 huyện: Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - Trạm cấp nước xã Song Lộc và công trình nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Song Lộc

Quyết định 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuê 1.252m2 đất, tọa lạc tại xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để tiếp tục sử dụng công trình xây dựng 17 trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn 04 huyện: Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - Trạm cấp nước xã Song Lộc và công trình nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Song Lộc

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

×
×
×
Vui lòng đợi