Quyết định 1199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng đặc biệt khó khăn thôn 3 và thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1199/QĐ-UBND

Quyết định 1199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng đặc biệt khó khăn thôn 3 và thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm ĐồngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1199/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm S
Ngày ban hành:29/05/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG
-------
Số: 1199/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Lâm Đồng, ngày 29 tháng 05 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ, SẮP XẾP DÂN CƯ Ở VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THÔN 3 VÀ THÔN 4, XÃ PHƯỚC CÁT 2, HUYỆN CÁT TIÊN.
------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 14/5/2015 của UBND huyện Cát Tiên;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 110/TTr-KHĐT ngày 19/5/2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn 3 và thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên đã được phê duyệt tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 19/01/2015:
a) Phần điều chỉnh:
- Công trình giao thông:
+ Xây dựng đường giao thông từ thôn Vĩnh Ninh đi thôn 4; tổng chiều dài tuyến giảm từ 9,3 km thành 3,9 km, gồm 02 đoạn:
Đoạn 1: từ km0+00 đến km1+86,74, nền đường rộng 4 m, mặt đường rộng 3 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 16 cm; lề đường hai bên mỗi bên 0,5 m được gia cố bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 16 cm.
Đoạn 2: từ km1+86,74 đến km3+871,07, nền đường rộng 3,5 m, mặt đường rộng 2,5 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 16 cm; lề đường hai bên mỗi bên 0,5 m bằng đất.
+ Xây dựng đường giao thông từ thôn Vĩnh Ninh đi thôn 3: điều chỉnh kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 18 cm.
- Phần cống: điều chỉnh 08 cống hộp bằng bê tông cốt thép thành 08 cống tròn bằng bê tông cốt thép.
b) Phần bổ sung:
- Bổ sung đoạn cuối tuyến đường từ Vĩnh Ninh đi thôn 3; tổng chiều dài 473,3m; nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 4 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 18 cm; lề đường hai bên mỗi bên 0,5 m bằng đất.
- Nâng cấp, duy tu đoạn đầu tuyến đường từ Vĩnh Ninh đi thôn 3 (đã được đầu tư từ Chương trình 135); tổng chiều dài tuyến 593,2 m, trong đó: làm mới 141 m với nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 3 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 18 cm; lề đường hai bên mỗi bên 1 m bằng đất.
2. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 và Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, Chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, GT, NN.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi