Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 303/2020/NQ-HĐND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 303/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:46/2021/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Ký
Ngày ban hành:13/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TNH QUNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2021/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 303/2020/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2020 CỦA HĐND TỈNH VỀ PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH QUẢNG NINH

_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Quy hoạch năm 2017; Luật Dân quân tự vệ năm 2019;

Xét Tờ trình số 7918/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận thống nhất của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 303/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ninh như sau:
1. Tại khoản 1, Điều 2 bổ sung nội dung:
“g) Căn cứ tình hình thực tiễn, nhu cầu và khả năng cân đối ngân sách Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư, hỗ trợ các dự án trọng điểm góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.”
2. Tại mục “Quốc phòng”, điểm a, khoản 2, Điều 2 bổ sung nội dung:
“Đầu tư xây dựng mới, sửa chữa kho tàng, công trình chiến đấu cho dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ tỉnh (trong đó có các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền); nơi ăn, nghỉ của dân quân thường trực.”
3. Tại mục “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế...”, điểm a, khoản 2, Điều 2 bỏ cụm từ “cụm công nghiệp” và sửa thành: “Khu công nghiệp, khu kinh tế...”
4. Tại mục “Quy hoạch”, điểm a, khoản 2, Điều 2 sửa đổi, bổ sung:
“Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung đô thị mới; Quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai huyện trở lên, khu vực trong đô thị mới và khu vực có ý nghĩa quan trọng (trừ quy hoạch do Bộ Xây dựng chủ trì và quy hoạch chi tiết khu vực được giao chủ đầu tư).”
5. Tại điểm a, khoản 2, Điều 2 bỏ mục “Hỗ trợ đầu tư cho các huyện khó khăn, chưa tự cân đối ngân sách một số dự án phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh thực sự cần thiết thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện nhằm thu hẹp dần khoảng cách giữa các huyện”.
6. Tại mục “Quốc phòng”, điểm b, khoản 2, Điều 2 bổ sung nội dung:
“Đầu tư xây dựng mới, sửa chữa kho tàng, công trình chiến đấu cho dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ huyện; trụ sở hoặc nơi làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.”
7. Tại mục “Quy hoạch”, điểm b, khoản 2, Điều 2 sửa đổi, bổ sung:
“Quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do địa phương quản lý; Quy hoạch chung xây dựng cho toàn bộ ranh giới hành chính của xã; quy hoạch chi tiết xây dựng cho điểm dân cư nông thôn.”
8. Tại khoản 2, Điều 2 bổ sung nội dung:
“c) Danh mục nhiệm vụ chi đầu tư công của ngân sách cấp xã: Chi đầu tư xây dựng các công trình, dự án do cấp xã quản lý từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách xã theo phân cấp, hoặc nguồn vốn được bổ sung từ ngân sách cấp trên.”
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- Các bộ: Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV;
- Các ban xây dựng Đảng và VP Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
- Lưu: VT
, NS1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Ký

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi