Nghị quyết 26/NQ-HĐND Hà Nội 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp Thành phố
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 26/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 04/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 26/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 05 NĂM 2016-2020 CỦA CẤP THÀNH PHỐ

----------------------

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 03/12 đến ngày 05/12/2019)

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 về ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm và hệ thống biểu mẫu; số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của UBND thành phố Hà Nội tại các tờ trình số 255/TTr-UBND ngày 19/11/2019 về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp Thành phố; số 256/TTr-UBND ngày 19/11/2019 về việc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn vay của chính quyền địa phương (sử dụng nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài); báo cáo số 352/BC-UBND ngày 19/11/2019 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019, kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách Thành phố năm 2020; báo cáo thẩm tra số 80/BC-HĐND ngày 26/11/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cập nhật, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội, bao gồm những nội dung sau:

1. Cập nhật, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020: Tăng 160 dự án (1.431 dự án lên 1.591 dự án); tổng mức vốn giảm 11.921.592 triệu đồng (từ 119.224.957 triệu đồng xuống 107.303.365 triệu đồng); chi tiết tại Phụ lục số 1a, 1b, cụ thể:

a) Cập nhật, điều chỉnh mức vốn bố trí thu hồi ứng trước, vốn thanh quyết toán, chuẩn bị đầu tư, quy hoạch và dự phòng với tổng kinh phí là 2.989.504 triệu đồng (giảm: 2.307.157 triệu đồng).

b) Cập nhật, điều chỉnh danh mục và mức vốn cho các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố: 687 dự án, tổng số vốn là 74.776.077 triệu đồng (tăng 121 dự án, số vốn giảm 5.848.852 triệu đồng).

(Chi tiết tại Phụ lục số 2a, 2b và số 3)

c) Cập nhật, điều chỉnh mức vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu Thành phố là 6.132.510 triệu đồng (tăng 351.000 triệu đồng).

(Chi tiết tại Phụ lục số 4)

d) Cập nhật, điều chỉnh mức vốn, bổ sung danh mục các dự án theo cơ chế đặc thù trên địa bàn 04 quận (Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm) và 02 huyện Gia Lâm, Hoài Đức: 34 dự án, tổng số vốn là 5.857.260 triệu đồng (tăng 13 dự án, số vốn giảm: 3.475.740 triệu đồng).

(Chi tiết tại Phụ lục số 5)

e) Cập nhật, điều chỉnh danh mục và mức vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ cho cấp huyện: 788 dự án, tổng số vốn hỗ trợ 17.160.339 triệu đồng (tăng 39 dự án, số vốn tăng 1.260.430 triệu đồng).

(Chi tiết tại các Phụ lục từ số 6 đến số 13)

g) Cắt giảm khoản mục vay vốn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi (2.000 tỷ đồng) và điều chuyển danh mục 12 dự án sử dụng nguồn vốn vay ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi sang thực hiện theo cơ chế đặc thù sử dụng nguồn thu từ đất.

h) Cập nhật, điều chỉnh danh mục và mức vốn cho các dự án thực hiện từ nguồn huy động, đóng góp từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân: 5 dự án, tổng số vốn là 387.675 triệu đồng (tăng 01 dự án, số vốn tăng 98.727 triệu đồng).

(Chi tiết tại Phụ lục số 14)

i) Tiếp tục rà soát, xem xét đầu tư trong kỳ trung hạn tiếp theo 2021-2025 đối với 60 dự án (52 dự án trong danh mục Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 đến nay chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư và 08 dự án xây dựng lắp đặt cầu vượt cho người đi bộ vướng mắc địa điểm lắp đặt).

(Chi tiết tại Phụ lục số 15)

2. Chấp thuận phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 như UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại báo cáo số 352/BC-UBND ngày 19/11/2019 và giải trình, bổ sung tại báo cáo số 373/BC-UBND ngày 02/12/2019.

Điều 2. Thông qua một số giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020:

1. Cho phép tiếp tục triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư để trình HĐND Thành phố cho phép cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn, bố trí vốn triển khai thực hiện trong năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng đầu tư công năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác đối với 05 dự án trọng điểm, cấp bách gồm: Cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2); giải phóng mặt bằng vùng bán kính ảnh hưởng 500 m bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn; Đường nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3; Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố; Giải phóng mặt bằng khu đất 3A1, 3A2 phường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm để bàn giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phê duyệt cơ chế thu hồi hoàn trả ngân sách Thành phố tương ứng số kinh phí bố trí cho 12 dự án hạ tầng khung thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp Thành phố trên địa bàn huyện Gia Lâm như đề xuất tại Tờ trình số 255/TTr-UBND ngày 19/11/2019 của UBND Thành phố

3. Thực hiện thủ tục chuyển nguồn theo quy định của pháp luật về ngân sách và được giải ngân đến ngày 31/12/2020 từ số vốn kế hoạch năm 2019 chưa sử dụng hết đối với các dự án còn nhiệm vụ chỉ có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện.

Điều 3. Thống nhất việc triển khai Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo từ nguồn vốn vay của chính quyền địa phương (sử dụng nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài) với tổng mức đầu tư điều chỉnh 35.679 tỷ đồng, tương đương 195.365 triệu yên (trong đó vốn ODA 30.572 tỷ đồng, tương đương 167.226 triệu yên) như phương án UBND Thành phố trình tại Tờ trình số 251/TTr-UBND ngày 19/11/2019. Sau khi Dự án được phê duyệt điều chỉnh và hiệp định vay được ký vay vốn được ký bổ sung, giao UBND Thành phố xây dựng phương án vay và trả nợ chi tiết, trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị theo đúng quy định của Luật Quản lý nợ công.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Giao UBND Thành phố tổ chức triển khai nghị quyết Thực hiện quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 trước ngày 15/12/2018 để các đơn vị, chủ đầu tư kịp triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch vốn điều chỉnh trong niên độ ngân sách năm 2019. Triển khai giao kế hoạch vốn năm 2020 chi tiết cho các dự án đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Nghị quyết này và các quy định của pháp luật về đầu tư công.

2. Các nội dung không điều chỉnh tại Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Nghị quyết: Số 08/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015, số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016, số 02/NQ-HĐND ngày 03/7/2017, số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017, số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

3. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 04/12/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQ Thành phố;
- Các ban Đảng, các Ban HĐND Thành phố;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo Thành phố, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc


FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực