Nghị quyết 05/NQ-HĐND Nghệ An 2023 chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2)
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ AnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Thái Thanh Quý
Ngày ban hành:28/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

_________

Số: 05/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Nghệ An, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2)

_____________

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 1123/TTr-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2):
1. Mục tiêu đầu tư: Đồng bộ, hiện đại hoá cơ sở vật chất Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, từ đó đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
2. Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng mới các hạng mục:
+ Khối nhà hiệu bộ cao 3 đến 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 465 m2, tổng diện tích sàn khoảng 1.775,5 m2;
+ Khối nhà ăn cao 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 744 m2;
+ Khối nhà ký túc xá học sinh cao 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.129 m2, tổng diện tích sàn khoảng 4.516 m2;
+ Các hạng mục khác: San nền; hệ thống đường dây, trạm biến áp; bể nước ngầm; tường rào; hệ thống phòng cháy chữa cháy; các thiết bị và hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
4. Tổng mức đầu tư: 101.094 triệu đồng (Một trăm linh một tỷ không trăm chín mươi bốn triệu đồng).
5. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Trung ương kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: 101.094 triệu đồng.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nghi An, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
7. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Không quá 04 năm, kể từ ngày khởi công xây dựng.
8. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này; quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XVIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính (đ b/c);

- TT. Tnh ủy, TT. HĐND tnh, UBND tnh, UBMTTQVN tnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các Ban, Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND tnh;

- Toà án nhân dân tnh, Viện Kiểm sát nhân dân tnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Các S, ban, ngành, t chức chính trị - xã hội tnh;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Trung tâm Công báo tnh;

- Website: http//dbndnghean.vn;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Thái Thanh Quý

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cống Bà Chây đi Ngõ Lọc, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương (Hạng mục: Nền, mặt đường, công trình thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng) của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương

Quyết định 2120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cống Bà Chây đi Ngõ Lọc, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương (Hạng mục: Nền, mặt đường, công trình thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng) của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương

Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi