Công văn 6668/BGTVT-KHĐT 2019 xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 6668/BGTVT-KHĐT

Công văn 6668/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6668/BGTVT-KHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:17/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 6668/BGTVT-KHĐT
V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án.

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoch năm 2020, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện nội dung 02 văn bản nêu trên để xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

- Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019 theo từng nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ), vốn h trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Báo cáo chi tiết thông tin, số liệu thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019 theo Biểu mẫu ban hành kèm theo các Thông tư số: 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính; 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ Tài chính.

- Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong đó báo cáo rõ nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế này. Đề xuất các kiến nghị bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.

- Các kiến nghị và giải pháp để triển khai kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2019.

2. Về lập kế hoạch đầu tư công năm 2020

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công, các Nghị định hướng dẫn và Chỉ thị s 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019.

- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được giao; khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2020 để xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo từng nguồn vốn; Phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2020.

- Bố trí kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cân đối trong NSNN cho các dự án bảo đảm theo tiến độ đã ký kết với nhà tài trợ, khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai, năng lực của chủ đầu tư chương trình, dự án và tiến độ thực hiện dự án.

- Mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch năm 2020 không vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được giao kế hoạch trừ đi lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2019.

- Riêng đối với vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025, phải có Quyết định phê duyệt dự toán chun bị đầu tư trước ngày 31/10/2019; vốn cho các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn.

- Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, không được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Báo cáo rõ các thuận lợi và các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Về mẫu biểu báo cáo: Các đơn vị báo cáo theo mẫu biểu được quy định tại các Thông tư số: 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bô Kế hoạch và Đầu tư; 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ Tài chính. Đồng thời, các đơn vị gửi kèm các Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

3. Yêu cầu tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, đảm bảo bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp rà soát, chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và ký văn bản gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) bằng văn bản và email (tonghop.khdt@mt.gov.vn) trước ngày 22/7/2019 để tng hp trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

(Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham khảo nội dung: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên trang WEB ca Chính phủ và văn bản s 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên trang WEB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Yêu cầu các đơn vị khn trương thực hiện đảm bảo tiến độ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Vụ ĐTCT, Vụ Tài chính;
- Cục Q
LXD và CL CTGT;
- Tr
ung tâm CNTT (để đăng trên trang WEB của Bộ);
- Lưu VT, KHĐT (10).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi