Công văn 6007/BKHĐT-PTDN 2021 xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp năm 2022

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 6007/BKHĐT-PTDN

Công văn 6007/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6007/BKHĐT-PTDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Duy Đông
Ngày ban hành:07/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6007/BKHĐT-PTDN
V/v xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ DNNVV năm 2022

Hà Ni ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

 

 

Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Nhằm đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV, căn cứ quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVVNghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, đánh giá nhu cầu hỗ trợ DNNVV trong ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách và căn cứ vào thế mạnh của ngành, địa phương, đề nghquý Cơ quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ DNNVV năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 theo Phụ lục kèm theo.

Do thời gian gấp, kế hoạch và dự toán kinh phí kèm thuyết minh của quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) trước ngày 10/9/2021 để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính xem xét, bố trí kinh phí.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PTDN (B. Thủy).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Duy Đông

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1:

KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NSNN HỖ TRỢ DNNVV NĂM 2022 CỦA ……………
(Kèm theo Công văn số 6007/BKHĐT-PTDN ngày 07/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

ĐVT: đồng

TT

Hoạt động/ Nội dung

ĐVT

Định mức hỗ trợ từ NSNN

Số lưng

Thành tin

Căn cứ

Ghi chú

 

A

HỖ TRỢ CHUNG

 

 

 

 

 

 

 

I

Hỗ trợ công nghệ cho DNNVV

 

 

 

 

Điều 11 NĐ80/2021/NĐ-CP

 

 

1

Tư vn chiến lược, tư vn triển khai để DN tự động hóa quy trình sản xuất, kinh doanh, quản trị, công nghệ và chuyển đi mô hình kinh doanh (tư vn về chuyển đổi số)

DN

 

 

 

Khoản 1 Điều 11

 

 

1.1

Tư vấn chuyển đổi scho DNNVV nhỏ

DN

 

 

 

 

 

 

1.2

Tư vấn chuyển đổi số cho DNNVV vừa

DN

 

 

 

 

 

 

2

Hỗ trợ DN áp dụng công nghệ, ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số

 

 

 

 

Khoản 2 Điều 11

 

 

2.1

Hỗ trợ cho DNNVV siêu nhỏ

DN

 

 

 

 

 

 

2.2

Hỗ trợ cho DNNVV nhỏ

DN

 

 

 

 

 

 

2.3

Hỗ trợ cho DNNVV vừa

DN

 

 

 

 

 

 

3

Tư vn đăng ký bảo hộ, khai thác và ứng dụng tài sản trí tuệ của DNNVV

 

 

 

 

Khoản 3 Điều 11

 

 

4

Tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyn giao công nghcho DNNVV

 

 

 

 

Khoản 4 Điều 11

 

 

II

Hỗ trợ tư vấn toàn diện về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và nội dung khác

 

 

 

 

Khoản 2 Điều 13

 

 

1

Tư vn cho DN siêu nhỏ, trong đó:

- Tư vấn cho DN do phụ nữ làm ch, DN sử dụng nhiều LĐ nữ và DN xã hội (nếu có)

DN

 

 

 

 

 

 

2

Tư vấn cho DN nh:

- Tư vấn cho DN do phụ nữ làm ch, DN sử dụng nhiều LĐ nữ và DN xã hội (nếu có)

DN

 

 

 

 

 

 

3

Tư vấn cho DN vừa, trong đó:

- Tư vấn cho DN do phụ nữ làm ch, DN sử dụng nhiều LĐ nữ và DN xã hội (nếu có)

DN

 

 

 

 

 

 

III

Hỗ trợ đào tạo

 

 

 

 

Điều 14

 

 

1

Đào tạo trực tiếp

khóa

 

 

 

Khoản 1 Điều 14

Ghi rõ slượng học viên/khóa

 

1.1

Khởi sự DN

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Qun trị DN cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Qun trị DN chuyên sâu

 

 

 

 

 

 

 

2

Đào tạo tại DN

 

 

 

 

Khoản 3 Điều 14

 

 

2.1

Đào tạo tại DN thông thường

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đào tạo tại DNNVV do phụ nữ làm ch, DN sử dụng nhiều LĐ nữ và DN xã hi

 

 

 

 

 

 

 

3

Đào tạo trực tuyến

 

 

 

 

Điểm a Khoản 2 Điều 14

 

 

3.1

Chi phí xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thng đào tạo trực tuyến; chi phí truyền thông và khảo sát nhu cầu đào tạo trc tuyến

gói

 

 

 

Điểm b Khoản 2 Điều 14

 

 

3.2

Chi phí tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến qua Zoom, MS Teams,...

gói

 

 

 

 

 

 

B

HỖ TRỢ TRỌNG TÂM

 

 

 

 

 

 

 

I

Hỗ trợ DNNVV KNST

 

 

 

 

Điều 22

Cn d kiến slượng DNNVV KSNT hỗ tr trong năm

 

1

Sử dụng cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

DN

 

 

 

 

 

 

2

Tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển TSTT

DN

 

 

 

Khoản 2 Điều 22

 

 

2.1

Tư vn thủ tục xác lập, chuyn giao, bảo v quyền SHTT

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Tư vấn thiết kế, lập hồ sơ đăng ký bảo hộ,...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, cht lượng; thử nghiệm hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới

DN

 

 

 

Khoản 3 Điều 22

 

 

3.1

Tư vấn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở,...

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo,...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hỗ trợ công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

5

Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu

 

 

 

 

Khoản 5 Điều 22

Chi phí cho DN tham gia các khóa đào tạo, không phải chi phí tổ chức khóa đào tạo

 

5.1

Chi phí đào tạo cho học viên của DN khi tham gia khóa đào tạo chuyên sâu trong nước

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Chi phí tham gia khóa đào tạo nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

6

Hỗ trợ thông tin, truyền thông, XTTM, kết ni mạng lưới KNST

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Tư vn đăng ký thành công tài khoản trên sàn TMĐT trong nước và quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Duy trì tài khoản trên sàn TMĐT trong nước và quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

 

 

 

 

Điều 25

Cần dự kiến slượng DNNVV được hỗ trợ trong năm và xác định cụ thể chuỗi giá trị sthực hiện hỗ trợ

 

1

Hỗ trợ đào tạo

 

 

 

 

 

 

1.1

Htrợ chi phí tổ chức khóa đào tạo....

 

 

 

 

Khoản 1 Điều 25

 

12

Htrợ chi phí cho học viên của DNNVV khi tham gia khóa đào to....

 

 

 

 

 

2

Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh

 

 

 

 

Khoản 2 Điều 25

 

2.1

Tư vấn đánh giá toàn diện DN

 

 

 

 

 

 

2.2

Tư vn cải tiến nâng cấp DN

 

 

 

 

Khoản 3 Điều 25

 

3

Htrợ thông tin, phát triển thương hiệu kết ni và mở rng thtrường

 

 

 

 

 

 

3.1

Tư vấn đăng ký thành công tài khoản trên sàn TMĐT quốc tế

 

 

 

 

 

 

3.2

Duy trì tài khoản trên sàn TMĐT quốc tế

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

4

Tư vấn về tiêu chun, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lưng

 

 

 

 

Khoản 4 Điều 25

 

4.1

Tư vấn DN xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, hệ thống quản lý

 

 

 

 

 

 

4.2

Hỗ trợ thử nghiệm mẫu phương tiện đo,…

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

5

Sn xuất thnghiệm, kim định, giám định, chứng nhn chất lượng

 

 

 

 

Khoản 5 Điều 25

 

5.1

Chi phí thử nghiệm, giám định, kiểm định

 

 

 

 

 

 

5.2

Chi phí đặt hàng nghiên cứu thử nghiệm

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

TNG (A+B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2:

KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NSNN HỖ TRỢ DNNVV GIAI ĐOẠN 2022 - 2024 CỦA …………..
(Kèm theo Công văn số 6007/BKHĐT-PTDN ngày 07/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

ĐVT: đồng

TT

Hoạt động/ Nội dung

Đơn vị tính

Slượng

Thành tiền

Căn cứ

Ghi chú

2022

2023

2024

Tổng

 

 

 

I

HỖ TRỢ CHUNG

 

 

 

1

Hỗ trợ công nghệ

DN

 

 

 

-

-

 

 

2

Hỗ trợ tư vấn

DN

 

 

 

 

 

 

 

3

Hỗ trợ đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Đào tạo trực tiếp

khóa

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Đào tạo tại DN

khóa

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Đào tạo trực tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

II

HTRỢ TRỌNG TÂM

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ DNNVV KSNT

DN

 

 

 

 

 

 

 

2

Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

DN

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN

(Kèm theo Công văn số 6007/BKHĐT-PTDN ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

I. Các Bộ, ngành (VP Bộ gửi e-office)

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Bộ Công Thương

4. Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Bộ Thông tin và Truyền thông

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

II. Các địa phương (VP Bộ gửi e-office)

1. Sở KHĐT tỉnh Hà Giang.

2. Sở KHĐT tỉnh Bắc Kạn.

3. Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang.

4. Sở KHĐT tỉnh Hà Nam.

5. Sở KHĐT tỉnh Thanh Hóa.

6. Sở KHĐT tỉnh Nghệ An.

7. Sở KHĐT tỉnh Hà Tĩnh.

8. Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình.

9. Sở KHĐT tỉnh Hòa Bình.

10. Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị

11. Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Sở KHĐT tỉnh Gia Lai.

13. Sở KHĐT tỉnh Lâm Đồng.

14. Sở KHĐT tỉnh Đồng Tháp.

15. Sở KHĐT tỉnh Bình Phước.

16. Sở KHĐT tnh Bến Tre.

17. Sở KHĐT tỉnh Cà Mau.

18. Sở KHĐT tỉnh Ninh Thuận.

III. Các tổ chức, Hiệp hội (Cục PTDN gửi)

1. Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

2. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

3. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

4. Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam

5. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

6. Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao

7. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP)

8. Hiệp hội Internet Việt Nam

9. Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

10. Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam

11. Hiệp hội Dệt may Việt Nam

12. Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

13. Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam

14. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

15. Hội Truyền thông số Việt Nam

16. Hội Tư vấn thuế Việt Nam

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi