Công văn 566/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Khu Công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 Số:  566/TTg-CN

V/v chủ trương thành lập KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại văn bản số 577/UBND-KTTH ngày 31 tháng 01 năm 2007 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2970/BKH-KCN&KCX ngày 03 tháng 5 năm 2007 về chủ trương thành lập khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Bổ sung khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương với diện tích 1.000 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có trách nhiệm chỉ đạo việc lập Quy hoạch chung xây dựng đô thị-công nghiệp Bàu Bàng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển công nghiệp với dân cư, dịch vụ, trong đó chú trọng xây dựng khu tái định cư và khớp nối các công trình hạ tầng kỹ thuật; bổ sung phần diện tích tăng thêm vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, trình Chính phủ phê duyệt.
3. Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án khu công nghiệp Bàu Bàng được thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;

- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng,

  Giao thông vận tải, Công nghiệp,

  Tài nguyên và Môi trường;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ban QL các KCN Bình Dương;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

  Người phát ngôn của TTg, Website CP,

  các Vụ: NN, IV, TTBC;

- Lưu: VT, CN(5) H. 26

THỦ TƯỚNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Công văn 566/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Khu Công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 566/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số:  566/TTg-CN

V/v chủ trương thành lập KCN Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2007

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

 

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại văn bản số 577/UBND-KTTH ngày 31 tháng 01 năm 2007 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2970/BKH-KCN&KCX ngày 03 tháng 5 năm 2007 về chủ trương thành lập khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bổ sung khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương với diện tích 1.000 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có trách nhiệm chỉ đạo việc lập Quy hoạch chung xây dựng đô thị-công nghiệp Bàu Bàng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển công nghiệp với dân cư, dịch vụ, trong đó chú trọng xây dựng khu tái định cư và khớp nối các công trình hạ tầng kỹ thuật; bổ sung phần diện tích tăng thêm vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, trình Chính phủ phê duyệt.

3. Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án khu công nghiệp Bàu Bàng được thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;

- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng,

  Giao thông vận tải, Công nghiệp,

  Tài nguyên và Môi trường;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ban QL các KCN Bình Dương;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

  Người phát ngôn của TTg, Website CP,

  các Vụ: NN, IV, TTBC;

- Lưu: VT, CN(5) H. 26

THỦ TƯỚNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!