Công văn 5577/VPCP-CN 2019 triển khai Dự án sân bay Phan Thiết

Thuộc tính văn bản
Công văn 5577/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5577/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng , Giao thông
Tải văn bản
Loading...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 5577/VPCP-CN
V/v
: Triển khai Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa.

 

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4949/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 5 năm 2019) về tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa khẩn trương thực hiện theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 4249/VPCP-QHĐP ngày 17 tháng 5 năm 2019 và số 226/TB-VPCP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NC, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan