Công văn 4205/UBND-KH&ĐT Hà Nội 2019 tăng cường trách nhiệm tham gia thẩm định

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Công văn 4205/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường trách nhiệm tham gia thẩm định thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4205/UBND-KH&ĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Đăng Định
Ngày ban hành: 26/09/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

Số: 4205/UBND-KH&ĐT

V/v: Tăng cường trách nhiệm tham gia thẩm định thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành thành phố Hà Nội;

- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 về việc Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Trong thời gian vừa qua, công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố còn xảy ra một sổ vấn đề tồn tại về thủ tục đầu tư, thời gian xử lý hồ sơ; một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước, trách nhiệm của đơn vị khi tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị khi tham gia ý kiến thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo:

1. Văn bản tham gia thẩm định phải đảm bảo trả lời đầy đủ, rõ, đúng chức năng, nhiệm vụ và nội dung yêu cầu của cơ quan lấy ý kiến, đề xuất cụ thể phương án xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật. Thời gian tham gia thẩm định phải đảm bảo đúng thời hạn quy định.

2. Yêu cầu Giám đốc Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp ký văn bản tham gia thẩm định khi thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Đối với những văn bản ký không đúng thẩm quyền, nội dung và chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi trả lại và coi như đơn vị thẩm định chưa tham gia ý kiến; Giám đốc Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và pháp luật về những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà của mình.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/cáo)

- Các PCT UBND TP;

- VP UBND TP:

+ CVP; PCVP: Phạm Văn Chiến, Võ Tuấn Anh;

+ Các phòng: TKBT, TH, ĐT, KT;

- Lưu VT, ĐT (29616).

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Vũ Đăng Định

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực