Công văn 4058/UBND-KHĐT Hà Nội giải ngân Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4058/UBND-KHĐT

Công văn 4058/UBND-KHĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình phân bổ, thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; định hướng xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4058/UBND-KHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:21/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
________

Số: 4058/UBND-KHĐT
V/v: Thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị với Ban cán sự Đảng UBND Thành phố về tình hình phân bổ, thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; định hướng xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành thuộc Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội;
- Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

 

 

Thực hiện Thông báo số 2558-TB/TU ngày 14/4/2020 của Thành ủy về kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị với Ban cán sự Đảng UBND Thành phố về tình hình phân bổ, thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; định hướng xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội và chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể như sau:

1. Về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và năm 2020:

- Nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã chỉ đạo tại văn bản số 1138/UBND-KH&ĐT ngày 06/4/2020 của UBND Thành phố; Chương trình số 144/CTr-UBND ngày 15/7/2020 thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; đồng thời quán triệt tới các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, đoàn thể từ thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã đến Thành phố theo tinh thần “góp gió thành bão” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục hoàn thiện đề xuất việc thành lập Ban Chỉ đạo hoặc Tổ công tác đặc trách do lãnh đạo UBND Thành phố chủ trì, chỉ đạo đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án; kiểm điểm tiến độ giải quyết, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, trình tự, thủ tục; khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB. Các chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, trang thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các dự án; định kỳ báo cáo kết quả triển khai các dự án đầu tư công gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND Thành phố.

- Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đảm bảo an toàn cho người, máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công các dự án trong điều kiện bình thường và trong điều kiện phòng chống dịch bệnh; tham mưu UBND Thành phố tổ chức thực hiện quy định của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, trong đó có điều khoản quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020. Thời hạn hoàn thành trước ngày 10/8/2020.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định một số nội dung quy định quản lý các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội trình UBND Thành phố phê duyệt trong Quý IV/2020 để tổ chức thực hiện từ ngày 01/01/2021. Trong đó cập nhật bổ sung nội dung quy định ủy quyền cho Giám đốc các Sở quản lý xây dựng công trình chuyên ngành (Cơ quan thẩm định) phê duyệt một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; cập nhật và hoàn thiện theo các quy định mới của Trung ương ban hành liên quan đến quản lý đầu tư và xây dựng sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công của Thành phố trong đó có Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; tham mưu UBND Thành phố kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất để Chính phủ có nghị quyết chuyên đề hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết để tháo gỡ khó khăn một số nội dung còn tồn tại, vướng mắc khi tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các Nghị định có liên quan.

- Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy và nhân sự tại các Ban quản lý dự án của Thành phố nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu về quản lý đầu tư xây dựng; chỉ đạo Ban Thi đua khen thưởng Thành phố đề xuất, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã và các Ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành của Thành phố xác định danh mục các dự án, công trình (đặc biệt là công trình cấp bách, trọng điểm) khởi công hoặc hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

2. Về định hướng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025:

Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 bám sát Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 20/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019, Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố và Công văn số 3277/UBND-KT ngày 21/7/2020 của UBND Thành phố, trong đó thực hiện tốt một số nội dung như sau:

- Về phương án cân đối nguồn vốn cho nhu cầu đầu tư phát triển của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và xác định tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trước mắt, cần đánh giá thêm tác động của dịch bệnh Covid-19 tới khả năng cân đối ngân sách Thành phố.

- Về thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến đưa vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (để các dự án có thể triển khai ngay sau khi Kế hoạch được thông qua): Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 3277/UBND-KT ngày 21/7/2020.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng chuyên môn, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KHĐT, KT(Công).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sửu

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi