Công văn về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2000

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 326/TC/ĐT NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 2000
VỀ VIỆC CẤP VỐN ĐẦU TƯ XDCB KẾ HOẠCH NĂM 2000

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

Tổng côngty nhà nước, cơ quan Trung ương các đoàn thể

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá X về dự toán NSNN năm 2000, Quyết định số 240/1999/QĐ-TTG ngày 29/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2000, Chỉ thị số 01/2000/CT-TTg ngày 12/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường điều hành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2000, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2000 như sau:

 

I. LẬP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2000

 

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 240/1999/QĐ-TTG ngày 29/12/1999 và các chỉ tiêu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 123/1999/QĐ-BKH ngày 29/12/1999, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty nhà nước, cơ quan trung ương các đoàn thể (sau đây gọi chung là các Bộ) và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND các tỉnh) thực hiện ngay việc lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2000, phân khai chi tiết vốn đầu tư cho từng dự án (theo phụ lục 1A và phụ lục 1B kèm theo Thông tư số 135/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vố đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN) đảm bảo các nguyên tắc đã được quy định tại các văn bản nêu trên như sau:

1. Giữ nguyên tổng mức vốn đầu tư XDCB tập trung (gồm vốn trong nước, vốn ngoài nước), cơ cấu vốn thực hiện đầu tư theo một số ngành, lĩnh vực quan trọng, danh mục và mức vốn của dự án nhóm A, tổng mức vốn quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư, vốn chuẩn bị thực hiện dự án, tổng số vốn các dự án nhóm B (vốn trong nước, vốn ngoài nước) danh mục các dự án nhóm B khởi công mới, danh mục các dự án nhóm B hoàn thành trong năm 2000 theo Quyết định số 240/1999/QĐ-TTg ngày 29/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 123/1999/QĐ-BKH ngày 29/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp cần thay đổi các chỉ tiêu trên đối với dự án nhóm A, phải báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý; thay đổi các chỉ tiêu trên đối với dự án nhóm B cần được sự thoả thuận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phân khai chi tiết cơ cấu vốn xây lắp, thiết bị, chi phí khác của các dự án nhóm A và nhóm B; phân khai mức vốn cụ thể cho các dự án quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án; phân khai mức vốn và cơ cấu vốn xây lắp, thiết bị, chi phí khác cho các dự án nhóm C.

2. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án cấp bách, các dự án khắc phục hậu quả lũ lụt, dự án thực sự có hiệu quả; dự án có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả trong năm 2000. Bố trí đủ vốn đối ứng cần thiết cho các dự án ODA đã ghi kế hoạch nhằm bảo đảm tiến độ theo hiệp định đã được ký kết (đối với phần vốn đối ứng để nộp thuế VAT sẽ được thực hiện theo Thông tư số 142/1999/TT-BTC ngày 10/12/1999 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức - ODA), đặc biệt là các dự án hoàn thành vào năm 2000 và năm 2001. Các dự án nhóm B phải được bố trí đủ vốn để thực hiện đầu tư không quá 4 năm.

3. Riêng đối với các dự án nhóm C:

- Không bố trí kế hoạch vốn cho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng (chưa có Quyết định đầu tư, Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán hoặc vượt tổng dự toán và tổng mức đầu tư đã được phê duyệt mà chưa được duyệt bổ sung). Các dự án được bố trí vào kế hoạch năm 2000 phải có Quyết định đầu tư từ tháng 10/1999 về trước.

- Phải bố trí vốn để thực hiện đầu tư dự án không quá 2 năm (từ khởi công dến khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng).

- Hạn chế tối đa bố trí vốn cho các dự án khởi công mới chưa thật cần thiết; các dự án khởi công mới phải phù hợp với quy hoạch đã được thông qua.

- Việc bố trí vốn xây dựng trụ sở làm việc thực hiện theo điểm 4 Chỉ thị số 01/2000/CT-TTg ngày 12/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường điều hành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2000.

4. Trong kế hoạch đầu tư XDCB thuộc ngân sách địa phương (bao gồm vốn đầu tư XDCB tập trung do Thủ tướng Chính phủ giao và các nguồn vốn khác được để lại địa phương theo Luật NSNN và Nghị quyết của Quốc hội), UBND các tỉnh cần lập riêng phần kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Thủ tướng Chính phủ giao và các nguồn vốn NS khác, đồng thời có quy định việc đầu tư phù hợp với mục tiêu sử dụng từng loại nguồn vốn.

Sau khi phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2000, các Bộ và UBND các tỉnh gửi Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) chậm nhất là đến 28/02/2000 để làm căn cứ cấp phát vốn đầu tư năm 2000. Trường hợp phân khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2000 không đúng với các quy định, Bộ Tài chính sẽ có văn bản đề nghị điều chỉnh lại, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo điểm 6 Chỉ thị số 01/2000/CT-TTg ngày 12/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường điều hành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2000.

 

II. CẤP PHÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2000

 

1. Các Bộ và UBND các tỉnh cần sớm phân khai kế hoạch chi tiết cho từng dự án, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư và xây dựng, đấu thầu, ký kết hợp đồng, thi công xây dựng theo tiến độ và nghiệm thu khối lượng để được cấp vốn thanh toán ngay từ đầu năm, tránh tình trạng thanh toán dồn vào cuối năm, gây căng thẳng cho ngân sách nhà nước.

Các công trình đê điều, các công trình thuỷ lợi, giao thông,... vượt lũ cần đẩy nhanh tiến độ thi công để cơ bản hoàn thành vào quý I, trước mùa mưa lũ năm 2000.

 

2. Việc cấp phát thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và Thông tư số 135/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN. Đối với các dự án đặc biệt (đê điều, thuỷ lợi, giao thông vượt lũ, các công trình khắc phục hậu quả lũ lụt), Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cơ chế cấp phát thanh toán phù hợp.

3. Bộ Tài chính đảm bảo đủ vốn để cấp phát thanh toán cho các dự án được bố trí kế hoạch năm 2000 ngay từ những tháng đầu năm. Các Bộ và UBND các tỉnh chỉ đạo sát sao các chủ đầu tư thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh, không để ách tắc trong cấp phát thanh toán vốn đầu tư.

thuộc tính Công văn 326-TC/TCT

Công văn về việc cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:326-TC/TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành:26/01/2000Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Xây dựng

tải Công văn 326-TC/TCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi