Công văn 3119/BKH-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chỉ tiêu ngân sách nhà nước năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

Số: 3119/BKH-TH
V/v: thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2008

 

 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty 90, 91.

 

 

Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách nhà nước năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty 90, 91 tiến hành rà soát và báo cáo điều chỉnh lại kế hoạch vốn đầu tư năm 2008 theo các nội dung tại điều 2 của Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ để rà soát là kế hoạch phân bổ vốn năm 2008 theo Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định phân bổ vốn đầu tư năm 2008 của các bộ, ngành, địa phương.

Trong báo cáo rà soát cần nêu rõ danh mục và mức vốn cụ thể các dự án sau:

1) Các dự án đình hoãn khởi công do không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng,….

2) Các dự án ngừng triển khai do chưa thật sự cấp bách, không mang lại hiệu quả.

3) Đình hoãn các dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, xây dựng hội trường, nhà bảo tàng, nhà văn hóa đã bố trí trong kế hoạch năm 2008 nhưng chưa khởi công. Riêng đối với các dự án cần thiết, quan trọng chỉ bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư.

4) Các dự án giãn tiến độ thi công:

- Các dự án được duyệt hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2007 trở về trước, nhưng bố trí vốn không đủ theo tiến độ nên phải kéo dài thời gian thi công (kể cả các dự án nhóm A) mà đến hết năm 2007, số vốn thực tế bố trí chưa được 50% khối lượng dự án.

- Các dự án đang còn nhiều vướng mắc trong thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng.

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn và tổng công ty khẩn trương triển khai nhiệm vụ nói trên và gửi báo cáo và các biểu báo cáo về đầu tư từ ngân sách nhà nước theo mẫu báo cáo kèm theo công văn này (bản cứng và thư điện tử theo địa chỉ: nductam@mpi.gov.vn) về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 5 năm 2008 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Các vụ: KTCN, KTNN, KCHT&ĐT, TM&DV, QPAN, TCTT, KHGDTN&MT, LĐVX, KTĐP<
- Lưu: VT, vụ TH

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 
 

 

1. DANH MỤC DỰ ÁN ĐÌNH HOÃN KHỞI CÔNG TRONG NĂM 2008[1]

(Do không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng; các dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, xây dựng hội trường, nhà bảo tàng, nhà văn hóa đã bố trí trong kế hoạch năm 2008 nhưng chưa khởi công)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công hoàn thành

Tổng mức vốn đầu tư

Kế hoạch vốn đã bố trí 2008

Ghi chú

1

Theo kế hoạch đã phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

2

Điều chỉnh sau khi rà soát.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DANH MỤC DỰ ÁN NGỪNG TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2008[2]

(Dự án chưa thật sự cấp bách, không mang lại hiệu quả)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công hoàn thành

Tổng mức vốn đầu tư

Kế hoạch vốn đã bố trí 2008

Ghi chú

1

Theo kế hoạch đã phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

2

Điều chỉnh sau khi rà soát.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ GIÃN TIẾN ĐỘ TRONG NĂM 2008 SAU KHI RÀ SOÁT LẠI[3]

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công hoàn thành

Tổng mức vốn đầu tư

Kế hoạch vốn đã bố trí 2008

Ghi chú

1

Theo kế hoạch đã phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

2

Điều chỉnh sau khi rà soát.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------

[1] Vốn ngân sách nhà nước.

[2] Vốn ngân sách nhà nước.

[3] Vốn ngân sách nhà nước

thuộc tính Công văn 3119/BKH-TH

Công văn 3119/BKH-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chỉ tiêu ngân sách nhà nước năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3119/BKH-THNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành:02/05/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng , Xây dựng , Chính sách , Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi