Công văn 2897/VPCP-CN 2020 triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 2897/VPCP-CN

V/v Triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3033/BGTVT-ĐTCT ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét, đánh giá lại sự cần thiết, tính cấp bách đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc; đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc chuyển đổi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp tục đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BOT.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ: TP, KHĐT, TC;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;

- Lưu: VT, CN (2) cp

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 2897/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2897/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực