Công văn 2334/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2334/UBND-KH&ĐT

Công văn 2334/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2334/UBND-KH&ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:10/04/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 2334/UBND-KH&ĐT
V/v: Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015
 
 

 

Kính gửi:
- UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố;
- Các Sở, ngành trực thuộc Thành phố;
- Các Ban dự án trực thuộc Thành phố;
- Chủ đầu tư các dự án.
 
 
Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015), Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp số 67/2014/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015), Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ ban hành về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực từ ngày 10/4/2015), UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Ban dự án trực thuộc Thành phố và chủ đầu tư các dự án thực hiện như sau:
1. Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Ban dự án trực thuộc Thành phố và chủ đầu tư các dự án thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng đối với các chương trình, dự án theo đúng quy định của Luật, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành.
2. Đối với những nội dung quy định của Luật còn chưa rõ, chưa quy định cụ thể, Chính phủ và các Bộ chưa ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhưng đảm bảo không trái quy định của Luật và quy định pháp luật mới ban hành.
3. Giao các Sở rà soát quy định pháp luật mới ban hành, cập nhật văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương, đề xuất trình UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Sau khi Chính phủ và các Bộ, Ngành ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, UBND Thành phố giao:
- Giao Sở Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Xây dựng trên địa bàn Thành phố.
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trình UBND Thành phố ban hành Quy định về liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng.
- Thời gian thực hiện hoàn thành: Theo tiến độ ban hành Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.
4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, xây dựng Đề án về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để thực hiện chức năng chủ đầu tư và quản lý đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các Bộ, ngành; trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định trước ngày 15 tháng 04 năm 2015. Trong trường hợp Chính phủ và các bộ, ngành chưa ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, Sở Nội vụ đề xuất phương án tổ chức, nhân sự phù hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các Ban dự án trực thuộc Thành phố và chủ đầu tư các dự án triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
 

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các Phó chủ tịch UBND TP;
- CVP, PCVP UBNDTP;
- Lưu VP, SKH&ĐT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi