Công văn 1759/BKHĐT-GSTĐĐT 2024 trình điều chỉnh mức đầu tư Dự án Thủy điện Sơn La

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1759/BKHĐT-GSTĐĐT

Công văn 1759/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về cơ quan chủ trì trình và việc trình điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Sơn La
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1759/BKHĐT-GSTĐĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Quốc Phương
Ngày ban hành:11/03/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Điện lực
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

_____________

Số: 1759/BKHĐT-GSTĐĐT

V/v xin ý kiến về cơ quan chủ trì trình và việc trình điều chỉnh TMĐT Dự án Thủy điện Sơn La

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Công Thương,

Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ;

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- UBND các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Ngày 08/02/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 953/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xác định cụ thể cơ quan chủ trì trình và hướng dẫn việc trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Sơn La (Dự án).

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính ph, đề nghị Quý Cơ quan cho ý kiến về các nội dung nêu trên (dự thảo văn bản gửi kèm theo), gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản trước ngày 14/3/2024.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên (kèm tài liệu theo danh mục);

- Bộ KH&ĐT: Bộ trưởng báo cáo); các Vụ: PC, KTCNDV, KTNN (để có ý kiến);

- Lưu: VT, GSTĐĐT (MH2).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Phương

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

_____________

Số:        /BKHĐT-GSTĐĐT

V/v cơ quan chủ trì trình và việc trình điều chỉnh TMĐT Dự án Thủy điện Sơn La

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024

DỰ THẢO

Kính gửi: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà;

Đồng kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 08/02/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 953/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xác định cụ thể cơ quan chủ trì trình và hướng dẫn việc trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Thủy điện Sơn La (Dự án). Sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo như sau:

1. Về quá trình tổ chức thẩm định Tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án

- Ngày 30/11/2015, để có cơ sở quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, EVN có Tờ trình số 346/TTr-EVN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt TMĐTđc Dự án.

- Ngày 19/10/2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản số 42/VPCP-KTN ngày 05/01/2016, số 804/VPCP-CN ngày 25/01/2017 và số 234/TB-VPCP ngày 03/7/2018 của Văn phòng Chính phủ, trong đó, khẳng định về hiệu năng, hiệu quả kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng về cung ứng điện cho cả nước của công trình thủy điện Sơn La và sự cần thiết điều chỉnh (chính thức) TMĐT Dự án, trên cơ sở báo cáo rà soát số 1000/BCT-ĐL ngày 01/02/2018 của Bộ Công Thương và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 7458/BKHĐT-GSTĐĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định TMĐTđc Dự án (Hội đồng) và đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 307/QĐ- TTg ngày 21/3/2019.

- Ngày 12/02/2020, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 5981/VPCP-CN ngày 06/7/2019, trên cơ sở nhận bàn giao hồ sơ quyền đại diện chủ sở hữu tại EVN sang UBQLV theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ và kiến nghị của Bộ Công Thương (văn bản số 3293/BCT-ĐL ngày 13/5/2019) và các báo cáo rà soát số 9879/BCT-ĐL ngày 24/12/2019, số 9880/BCT-ĐL ngày 24/12/2019 của Bộ Công Thương, UBQLV có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 213/TTr-UBQLV về TMĐTđc Dự án.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực Hội đồng) có các văn bản số 979/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 18/02/2020 gửi các thành viên Hội đồng, các Bộ, cơ quan liên quan lấy ý kiến thẩm định; trên cơ sở các ý kiến thẩm định, có văn bản số 8911/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 16/12/2021, gửi UBQLV và EVN đề nghị giải trình, làm rõ một số nội dung về hồ sơ trình thẩm định TMĐTđc Dự án và nhận được văn bản giải trình số 3017/EVN-ĐT ngày 06/6/2022 của EVN.

- Ngày 16/01/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 403/BKHĐT-GSTĐĐT gửi các thành viên Hội đồng, các Bộ và cơ quan liên quan lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định TMĐTđc Dự án; đến nay, đã nhận được đủ 17/17 ý kiến.

- Hội đồng tổ chức phiên họp ngày 24/4/2023 và có Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 08/5/2023, trong đó, đề nghị UBQLV chỉ đạo EVN hoàn thiện hồ sơ Dự án và đã nhận được văn bản số 6089/EVN-ĐT ngày 12/10/2023 của EVN kèm theo hồ sơ Dự án sau hoàn chỉnh (trong đó, TMĐTđc Dự án sau rà soát, hoàn chỉnh là 64.390,572 tỷ đồng).

2. Quá trình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ

Trên cơ sở Tờ trình số 213/TTr-UBQLV ngày 12/02/2020 (trước khi có Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 21/5/2020), Hội đồng tổ chức thẩm định TMĐTđc Dự án đến nay. Tuy nhiên, ngày 19/7/2023, UBQLV có văn bản số 1477/UBQLV-NL gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó, căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 21/5/2020 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương là cơ quan trình điều chỉnh TMĐT Dự án (phương án ưu tiên).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (văn bản số 5768/VPCP-CN ngày 29/7/2023 của Văn phòng Chính phủ), trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan phối hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 9667/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 17/11/2023, trong đó, thống nhất với nội dung kiến nghị của UBQLV, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp với UBQLV chỉ đạo EVN hoàn thiện hồ sơ Dự án theo Thông báo số 23/TB-BKHĐT nêu trên gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng) để tiếp tục tổ chức thẩm định.

3. Tổng hợp ý kiến của các cơ quan phối hợp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (văn bản số 953/VPCP-CN ngày 08/02/2024 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số…./BKHĐT-GSTĐĐT ngày .../3/2024 gửi Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan lấy ý kiến về cơ quan chủ trì trình và hướng dẫn việc trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh TMĐT Dự án.

4. Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4.1. Về cơ quan trình điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án

Tại văn bản số 9667/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 17/11/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh TMĐT Dự án dựa trên các căn cứ:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan chủ quản để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 21/5/2020, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản Dự án đến khi Dự án được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại tại khoản 4, khoản 10 Điều 4, khoản 2 Điều 35, khoản 3 Điều 60, khoản 4 Điều 61 Luật Đầu tư công và Điều 97 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Trong suốt quá trình thực hiện Dự án trước đây, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản của Dự án; đồng thời là cơ quan chủ quản của EVN và được Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 804/VPCP-CN ngày 25/01/2017) giao chủ trì rà soát, tổng hợp giá trị TMĐT Dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thành công tác thẩm định TMĐT Dự án điều chỉnh.

4.2. Về thủ tục trình điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án

Dự án là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2001/QH10 ngày 29/6/2001, phê duyệt phương án xây dựng công trình tại Nghị quyết số 13/2002/QH11 ngày 16/12/2002; và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 15/01/2004, trong đó, Tổng mức đầu tư (TMĐT) Dự án ban đầu là 36.933,00 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện Dự án, Thủ tướng Chính phủ căn cứ Luật Xây dựng năm 2003 và các quy định của pháp luật có liên quan, Báo cáo số 251/BC-CP ngày 07/11/2011 của Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện các Dự án quan trọng quốc gia Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIII có Quyết định số 668/QĐ-TTg tạm phê duyệt TMĐTđc Dự án; và tiếp tục điều chỉnh TMĐT DATP 2, trên cơ sở nội dung của các Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2013, số 875/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 văn bản số 10122/VPCP-KTN ngày 02/12/2015 của Văn phòng Chính phủ (trước khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực). Theo đó, TMĐTđc của Dự án (tính đến ngày 02/12/2015) là 66.988,574 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Dự án (được triển khai thực hiện từ năm 2004) hiện đã cơ bản hoàn thành1, trong đó, công trình thuỷ điện Sơn La hiện đã khánh thành và đi vào phát điện từ ngày 23/12/2012.

Để có cơ sở quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, EVN căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan có Tờ trình số 346/TTr-EVN ngày 30/11/2015 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt TMĐTđc Dự án và đã nhận được sự thống nhất về sự cần thiết điều chỉnh TMĐT Dự án (chính thức) của Lãnh đạo Chính phủ (các văn bản số 42/VPCP-KTN ngày 05/01/2016, số 804/VPCP-CN ngày 25/01/2017 và số 234/TB-VPCP ngày 03/7/2018) và các Thành viên Hội đồng. Trải qua thời gian dài, các chế độ, chính sách và các quy định của pháp luật có nhiều thay đổi qua các thời kỳ.

Theo khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng năm 20142, TMĐT dự án sử dụng vốn nhà nước chỉ được điều chỉnh khi điều chỉnh dự án. Tại văn bản số 3796/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 05/6/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến về việc Dự án đã cơ bản hoàn thành và TMĐTđc giảm so với TMĐT đã được Thủ tướng Chính phủ tạm phê duyệt, do đó, Dự án không thuộc trường hợp điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia. Đến nay, pháp luật hiện hành không có quy định điều chỉnh riêng TMĐT dự án.

Do đó, để thực hiện việc điều chỉnh TMĐT Dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBQLV chỉ đạo EVN phối hợp với các cơ quan chủ quản DATP của Dự án (Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên) hoàn thiện hồ sơ Dự án theo yêu cầu tại Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 08/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết luận phiên họp Hội đồng ngày 24/4/2023, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng) để tiếp tục tổ chức thẩm định; đồng thời, báo cáo Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội xem xét cho phép Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án để thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTgCP Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Các Bộ: TP, CT, GTVT, KHCN;

- Bộ KH&ĐT: các Vụ: PC, KTCNDV, KTNN;

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- UBND các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Lưu: VT, GSTĐĐT (MH ).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Chí Dũng

_________________

1 Theo văn bản số 3017/EVN-ĐT ngày 06/6/2022 của EVN, tỷ lệ quyết toán của Dự án (so với giá trị TMĐT đề xuất phê duyệt tại Tờ trình số 346/TTr-EVN) hiện đã gần hoàn thành, cụ thể: DATP 1 đạt 99,86%, DATP 2 đạt 90,36% và DATP 3 đạt 70,63%.

2 Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt của dự án sử dụng vốn nhà nước chỉ được điều chỉnh khi điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật này. Đối với dự án sử dụng vốn khác, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_____________

Số: 953/VPCP-CN

V/v thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Dự án đầu tư Thủy điện Sơn La.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Tư pháp;

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9667/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 17 tháng 11 năm 2023 về thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Dự án đầu tư Thủy điện Sơn La, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xác định cụ thể cơ quan chủ trì trình và hướng dẫn việc trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án Thủy điện Sơn La.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan nêu trên biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, Phó TTg Trần Hồng Hà (để b/c);

- Các Bộ: TC, NNPTNT;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, KTTH;

- Lưu: VT, CN (2) Duc.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

_____________

Số: 9667/BKHĐT-GSTĐĐT

V/v thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Dự án đầu tư Thủy điện Sơn La

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (văn bản số 5768/VPCP-CN ngày 29/7/2023 của Văn phòng Chính phủ) giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung kiến nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) tại văn bản số 1477/UBQLV-NL ngày 19/7/2023 về thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Dự án đầu tư Thủy điện Sơn La (Dự án). Sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Kiến nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 1477/UBQLV-NL)

- Dự án là dự án quan trọng quốc gia, đầu tư công, UBQLV không được giao kế hoạch đầu tư công cho các dự án thành phần (DATP) thuộc Dự án; do đó, không phải là cơ quan chủ quản đối với Dự án và không có thẩm quyền trình hồ sơ điều chỉnh Dự án. UBQLV kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBQLV không thực hiện nhiệm vụ đại diện cho các cơ quan chủ quản liên quan trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Dự án.

- UBQLV là cơ quan thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu, không có thẩm quyền và chức năng quản lý nhà nước, xây dựng chính sách về đầu tư, đầu tư công, nợ công... nên trong trường hợp có vướng mắc về các chức trách thuộc quản lý nhà nước, đề nghị giao các cơ quan quản lý nhà nước tương ứng để hướng dẫn thực hiện; hoặc đề xuất sửa đổi (nếu cần thiết).

- UBQLV kiến nghị cơ quan trình Tổng mức đầu tư Dự án điều chỉnh theo 2 phương án:

(1) Phương án 1 (ưu tiên): Theo Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 21/5/2020 thì Các Bộ là cơ quan chủ quản, quyết định đầu tư đối với dự án, trường hợp này là Bộ Công Thương thực hiện (Bộ Công Thương là cơ quan đã rà soát TMĐT Dự án điều chỉnh và hiện là cơ quan chủ quản của EVN đối với các dự án đầu tư công);

(2) Phương án 2: kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho cơ quan có chức năng xây dựng chính sách là Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, bổ sung, đề xuất sửa đổi chính sách và cơ sở pháp lý để làm rõ về thẩm quyền, trình tự và thủ tục điều chỉnh TMĐT Dự án bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tổng hợp ý kiến của các Bộ, cơ quan phối hợp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại văn bản số 5768/VPCP-CN nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các văn bản số 6743/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 18/8/2023, số 8022/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 28/9/2023 đề nghị các Bộ, cơ quan liên quan có ý kiến về kiến nghị nêu trên của UBQLV; đến nay, đã nhận được 8/9 ý kiến (đến ngày 09/11/2023, Bộ Giao thông vận tải chưa có ý kiến).

Về cơ bản, các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp đề nghị căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương (Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022), UBQLV (Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 29/9/2018) để xác định cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh TMĐT Dự án; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đề nghị căn cứ theo Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 21/5/2020 nêu trên để xác định cơ quan chủ quản của Dự án (thống nhất với phương án 1 theo kiến nghị của UBQLV); riêng Bộ Công Thương (văn bản số 6954/BCT-ĐL ngày 06/10/2023) khẳng định UBQLV là cơ quan chủ quản của EVN và có thẩm quyền trình thẩm định TMĐT Dự án điều chỉnh (chi tiết xin xem bản sao gửi kèm).

3. Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3.1. Về quá trình giao UBQLV trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Dự án

- Ngày 21/3/2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 307/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định TMĐT Dự án điều chỉnh (Hội đồng), trong đó, giao Bộ Công Thương và các chủ đầu tư dự án thành phần của Dự án chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh TMĐT Dự án (hồ sơ Dự án).

- Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg nêu trên, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 234/TB-VPCP ngày 03/7/2018 và văn bản số 9776/VPCP-CN ngày 09/10/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 311 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia có các văn bản số 7889/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 06/11/2018 và số 2454/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 17/4/2019 đề nghị Bộ Công Thương (Cơ quan chủ quản Dự án) chuẩn bị hồ sơ Dự án, trong đó kèm theo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh Dự án (Tờ trình).

- Ngày 13/5/2019, trên cơ sở bàn giao hồ sơ quyền đại diện chủ sở hữu tại EVN sang UBQLV theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ, Bộ Công Thương có văn bản số 3293/BCT-ĐL ngày 13/5/2019 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi UBQLV để chỉ đạo EVN hoàn chỉnh hồ sơ Dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định theo quy định.

- Ngày 06/6/2019, trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương (văn bản số 3293/BCT-ĐL nêu trên), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng) có văn bản số 3784/BKHĐT-GSTĐĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBQLV có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh Dự án, Bộ Công Thương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ Dự án và đã được Lãnh đạo Chính phủ thông qua tại văn bản số 5981/VPCP-CN ngày 06/7/2019.

- Ngày 12/02/2020 (trước khi có Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 21/5/2020), UBQLV có Tờ trình số 213/TTr-UBQLV trình Thủ tướng Chính phủ về việc TMĐT Dự án điều chỉnh kèm theo Báo cáo kết quả rà soát của Bộ Công Thương (văn bản số 9879/BCT-ĐL ngày 24/12/2019).

3.2. Về thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Dự án

Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan chủ quản để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 21/5/2020, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản Dự án đến khi Dự án được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại tại khoản 4, khoản 10 Điều 4, khoản 2 Điều 35, khoản 3 Điều 60, khoản 4 Điều 61 Luật Đầu tư công và Điều 97 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong suốt quá trình thực hiện Dự án, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản của Dự án; đồng thời là cơ quan chủ quản của EVN và được Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 804/VPCP-CN ngày 25/01/2017) giao chủ trì rà soát, tổng hợp giá trị TMĐT Dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thành công tác thẩm định TMĐT Dự án điều chỉnh.

Do đó, trên cơ sở kiến nghị của UBQLV tại văn bản số 1477/UBQLV-NL ngày 19/7/2023 và ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án; đồng thời phối hợp với UBQLV chỉ đạo EVN hoàn thiện hồ sơ Dự án theo Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 08/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đu tư về kết luận phiên họp Hội đồng ngày 24/4/2023, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng) để tiếp tục tổ chức thẩm định.

Đề nghị Quý Văn phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên (kèm tài liệu theo danh mục);

- TTgCP, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);

- Các Bộ: TC, XD, CT, GTVT, TP, NNPTNT;

- Bộ KHĐT: Bộ trưởng (để b/c); Các Vụ: KTĐPLT, PC, KTCNDV, KTNN;

- UBND các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên;

- Ủy ban Qun lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (để p/h);

- Lưu: VT, GSTĐĐT (MH5).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Phương

__________________

1 2. Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều này đến cơ quan chủ quản để báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư của cơ quan chủ quản, gồm:

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh dự án đầu tư của cơ quan chủ quản;

b) Các tài liệu theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

4. Cơ quan chủ quản gửi 01 bộ hồ sơ dự án điều chỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi 20 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi