Công văn 1702/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Bộ Tư pháp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-----------------
Số: 1702/TTg-KTN
V/v: Chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung trụ sở làm việc của Bộ Tư pháp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2009

 
 

Kính gửi:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 
Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 1274/BTP-VP ngày 23 tháng 4 năm 2009, công văn số 1800/BTP-VP ngày 05 tháng 6 năm 2009, công văn số 2809/BTP-VP ngày 07 tháng 8 năm 2009), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 7026/BTC-ĐT ngày 18 tháng 5 năm 2009), Xây dựng (công văn số 814/BXD-QLN ngày 12 tháng 5 năm 2009, công văn số 1771/BXD-KTQH ngày 25 tháng 8 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3855/BKH-KCHT&ĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009) chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung trụ sở làm việc (nhà số 6) tại số 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung trụ sở làm việc (nhà số 6) của Bộ Tư pháp tại số 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
2. Bộ Tư pháp căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc và định hướng biên chế cho giai đoạn trước mắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiếp thu ý kiến các Bộ liên quan, chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Tư pháp theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Hoàng Trung Hải

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 1702/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1702/TTg-KTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 16/09/2009 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực