Công văn 10703/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 10703/VPCP-CN
V/v: Thực hiện Dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật KĐTM Bắc Sông Cấm bằng nguồn vốn NS thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
 
 
Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (văn bản số 4867/UBND-QH ngày 09 tháng 8 năm 2017), ý kiến các Bộ: Tài chính (văn bản số 11715/BTC-ĐT ngày 01 tháng 9 năm 2017, Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7357/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08 tháng 9 năm 2017) và Xây dựng (văn bản số 2133/BXD-HTKT ngày 12 tháng 9 năm 2017) về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Xây dựng tại các văn bản nêu trên về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2017.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục
Thuộc tính văn bản
Công văn 10703/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 10703/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/10/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!