Công văn 1022/BXD-HTKT 2016 điều chỉnh danh mục dự án xử lý nước thải tại Sơn La

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
----------
Số: 1022/BXD-HTKT
V/v: Điều chỉnh danh mục các dự án thuộc chương trình thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn và Hòa Bình sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016
 
 
Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 3312/BKHĐT-KTĐN ngày 04/5/2016 ca Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý cho đề xuất điều chỉnh danh mục các dự án thuộc chương trình thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn và Hòa Bình sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức. (kèm theo Văn bản số 232/UBND-KTN ngày 22/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Văn bản số 112/UBND-KTN ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Văn bản số 360/UBND-KTN ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La do Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức tài trợ thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 540/TTg-QHQT ngày 10/4/2008 (cho tỉnh Sơn La) và Văn bản số 667/TTg-QHQT ngày 28/4/2006 (cho Hòa Bình và Lạng Sơn). Sau hai lần điều chỉnh (năm 2009 và 2015) với các lý do chủ yếu là: thay đổi công nghệ, chủ trương tài trợ của Chính phủ Đức (đối với các dự án được triển khai trước 2017) và mở rộng phạm vi đầu tư bổ sung đối với các hạng mục thoát nước, thu gom nước thải.
Tháng 8 năm 2015, Chính phủ Đức đã đồng ý bổ sung nguồn vốn ODA cho dự án từ tiểu dự án thu gom và xử lý rác thải Bắc Ninh. Ngoài ra do có sự thay đổi của biến động tỷ giá EURO/VND tại thời điểm lập dự toán thiết kế xây dựng vào năm 2013 (tỷ giá khoảng 28.500 VND/EURO) so với thời điểm đấu thầu năm 2015 (tỷ giá khoảng 24.800VND/ EURO) đã dẫn tới sự thay đổi khi tính toán nguồn vốn tài trợ ODA cho dự án. Theo đó, ngày 15/4/2016 KFW đã có thư đề nghị với Chính phủ Việt Nam về việc sử dụng vốn dư của dự án thu gom xử lý rác thải Bắc Ninh tài trợ bổ sung nguồn vốn vay ODA cho dự án thoát nước và xử lý nước thải tại ba tỉnh để bù đắp phần vốn thiếu hụt do chênh lệch tỷ giá và bổ sung các hạng mục công trình thuộc các khu vực nằm trong phạm vi dự án đã được nghiên cứu cho giai đoạn 1 nhưng trước đó đã bị cắt giảm do thiếu vốn. Việc bổ sung sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới thu gom cho giai đoạn 1A (bao gồm 1a và 1b) và đảm bảo được công suất thiết kế của nhà máy xử lý nước thải đã được phê duyệt trong Báo cáo nghiên cứu khả thi. Bộ Xây dựng về cơ bản thng nhất với đề xuất của UBND các tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La về việc đề xuất đầu tư mở rộng mạng lưới thu gom và điều chỉnh danh mục dự án thuộc chương trình thoát nước xử lý nước thải tại các tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La sử dụng vốn ODA của chính phủ Đức.
2. Một số vấn đề cần lưu ý:
- Rà soát phạm vi mở rộng mạng lưới thu gom đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ giữa các hạng mục công trình ở giai đoạn 1a và các hạng mục đề xuất đầu tư mở rộng hệ thống thu gom xử lý nước thải ở giai đoạn 1b về cả cao độ và hướng tuyến.
- Bổ sung dự toán chi tiết các khoản giá trị tăng thêm (trị giá 3.570.468 EURO cho tỉnh Hòa Bình; 3.423.709 EURO cho tỉnh Sơn La và 3.410.640 EURO cho tỉnh Lạng Sơn) để đầu tư hệ thống thoát nước, các tuyến cống thu gom nước thải cấp 2, cấp 3 và đấu nối hộ gia đình.
- Việc đấu nối hộ gia đình cần xác định trong dự án bao gồm cả việc tính toán thiết kế, lập hồ sơ dự toán được UBND tỉnh phê duyệt để có kế hoạch bố trí vốn hỗ trợ đấu nối hộ gia đình vào hệ thống mạng từ các nguồn vốn địa phương (bao gồm chi phí vật liệu, nhân công và các chi phí hp lý khác).
- Cần xác định nguồn thu và xây dựng lộ trình giá dịch vụ thoát nước đ đảm bảo tính bền vững của dự án sau đầu tư.
- Cần rà soát, tính toán thời gian thực hiện dự án và kết thúc dự án trong hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh danh mục phù hp với thực tế. B sung các giải pháp quản lý và tổ chức thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ được phê duyệt.
- Các nội dung, thủ tục của hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án phải phù hp với các quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
- Rà soát việc tính toán thiết kế các hạng mục công trình của hệ thống thoát nước trong giai đoạn 1a đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và phù hp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng thời kỳ, rút kinh nghiệm triển khai cho giai đoạn tiếp theo.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hp và thực hiện các bước tiếp theo./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh: Hòa Bình, Sơn
La, Lạng Sơn (để biết);
- Lưu: VT, HTKT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh
 
 

thuộc tính Công văn 1022/BXD-HTKT

Công văn 1022/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh danh mục các dự án thuộc chương trình thoát nước và xử lý nước thải tại các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn và Hòa Bình sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1022/BXD-HTKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành:31/05/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư

tải Công văn 1022/BXD-HTKT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi