Công điện 27/CĐ-TTg 2024 khẩn trương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công điện 27/CĐ-TTg

Công điện 27/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc và báo cáo kết quả nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:27/CĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công điệnNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:28/03/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 27/CĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

CÔNG ĐIỆN

Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường
bộ cao tốc và báo cáo kết quả nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các
tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh

____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ,

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, Chính phủ1, Thủ tướng Chính phủ2 đã có nhiều chỉ đạo, nhất là Công điện số 794/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2023 v việc xây dựng, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc và nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư đạt quy mô đường cao tốc hoàn chỉnh. Bộ Giao thông vận ti, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Việc sớm hoàn thành, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc là rất cần thiết và cấp bách. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng trong quy hoạch, thiết kế, qun lý đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác các dự án đường bộ cao tốc mới, cũng như sớm triển khai nâng cấp các tuyến đường cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ (nhất là các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tc thiếu làn dừng khn cp, thiếu công trình phụ trợ, trạm dừng nghỉ, các nút giao chưa phù hợp...).

Để kịp thời khắc phục các tồn tại, bất cập tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tc giao thông, tai nạn giao thông, nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác các tuyến đường bộ cao tốc, Th tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc:

a) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc, trong đó lưu ý rà soát kỹ, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ3 đi với việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc như: (1) Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và phù hợp với các điều kiện thực tế của Việt Nam; (2) Quy định v số làn đường, mặt cắt ngang, dải phân cách, làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế, trạm dừng nghỉ,..; (3) Nguyên tắc b trí, thiết kế, t chức các nút giao, phù hợp với yêu cu khai thác thực tế, khoa học, hiệu quả, chiều rộng và tốc độ thiết kế của nút giao cho phù hợp với tốc độ của đường cao tc.

T chức, quản lý khai thác vận hành các tuyến cao tốc bảo đảm thuận lợi, an toàn, hiệu quả... phù hợp với yêu cu, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, vùng min, kết nối các khu vực, khai thác tối đa hiệu quả đầu tư của các tuyến đường bộ cao tốc, tạo ra không gian phát triển mới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực. Hoàn thành trước ngày 05 tháng 4 năm 2024.

b) Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ chủ động tích cực phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.

2. Về nghiên cứu, triển khai đầu tư, nâng cấp ngay các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ đạt quy mô đường cao tốc hoàn thành.

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương gửi phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đu tư theo quy mô phân kỳ đến Bộ Giao thông vận tải theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21 tháng 2 năm 2024.

b) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tc đã được đu tư phân kỳ đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật, nhu cầu vận tải, trong đó có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ...; Thời hạn hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21 tháng 2 năm 2024.

3. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này, kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính ph các vấn đề phát sinh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưng các Bộ: Giao thông vn tải, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện Công điện này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: GTVT, KHCN, XD, TP;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Đài truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Báo Nhân dân;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý của TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH, NC, TH;

- Lưu: VT, CN (2)

THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

________________________________

1 Nghị quyết s 88/BC-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023; Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2023; Nghị quyết s01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024.

2 Công điện số 794/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2023; Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2024; Công văn s 8118/VPCP-CN ngày 18 tháng 10 năm 2023; Công văn s 9101/VPCP-CN ngày 21 tháng 11 năm 2023;

3 Công điện số 794/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2023.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi