Công điện 26/CĐ-BGTVT 2021 rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công các dự án BGTVT quản lý

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công điện 26/CĐ-BGTVT

Công điện 26/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Bộ Giao thông Vận tải quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:26/CĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công điệnNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:18/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 26/CĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

 các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý

_______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI điện:

 

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án

 

Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 về việc các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; tiếp tục triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT tại Chỉ thị số 06/CT-BGTVT ngày 14 tháng 6 năm 2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Công điện số 11/CĐ-BGTVT ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc quán triệt, triển khai Công điện số 1082/CĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ yêu cầu về tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, tiến hành rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, chuẩn xác nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo từng dự án được giao quản lý; làm rõ nguyên nhân đề xuất giảm nhu cầu so với đăng ký kế hoạch năm đối với từng dự án (nếu có); tổng hợp báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) về nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch trước ngày 31/10/2021. Quá thời hạn trên, các đơn vị không có báo cáo được hiểu là không có nhu cầu điều hòa điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

2. Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Vụ Kế hoạch đầu tư tổng hợp nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 giữa các dự án do Bộ GTVT quản lý, tham mưu Bộ trưởng xem xét quyết định trước ngày 15/11/2021 theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên điều hòa, điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong cùng đơn vị. Đối với đề xuất giảm kế hoạch chỉ được điều chỉnh khi dự án khác có nhu cầu tăng kế hoạch.

4. Căn cứ đề xuất điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ sẽ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các đơn vị.

5. Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo và kết quả giải ngân kế hoạch năm 2021 của các dự án được giao quản lý .

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Các Vụ: TCCB, Tài chính;
- Lưu: VT, KHĐTTOANND

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Danh sách các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhận văn bản

 

TT

Chủ đầu tư/ban Quản lý dự án

TT

Chủ đầu tư/ban Quản lý dự án

1

Ban QLDA Thăng Long

26

Sở GTVT Bắc Kạn

2

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

27

Sở GTVT Lạng Sơn

3

Tổng cục ĐBVN

28

Sở GTVT Cao Bằng

4

Ban QLDA đường sắt

29

Sở GTVT Hải Phòng

5

Ban QLDA Mỹ Thuận

30

Sở GTVT Lâm Đồng

6

Ban QLDA 2

31

Sở GTVT Hà Nam

7

Ban QLDA 7

32

Sở GTVT Ninh Bình

8

Ban QLDA 85

33

Sở GTVT Thanh Hóa

9

Ban QLDA 6

34

Sở GTVT Hà Tĩnh

10

Ban QLDA đường thủy

35

Sở GTVT Nghệ An

11

Tổng công ty ĐSVN

36

Sở GTVT Kon Tum

12

Tổng ty cảng HK VN

37

Ban QLDA CTGT và NNPTNT Đắk Lắk

13

Cục Hàng không VN

38

Sở GTVT Gia Lai

14

Cục Hàng hải VN

39

Sở GTVT Hà Giang

15

Ban QLDA Hàng hải

40

Sở GTVT Bà Rịa Vũng Tàu

16

Cục Đường sắt Việt Nam

41

Sở GTVT Trà Vinh

17

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

42

Sở GTVT Điện Biên

18

Văn phòng Bộ GTVT

43

Sở GTVT Hậu Giang

19

Sở GTVT Hưng Yên

44

Sở GTVT Yên Bái

20

Sở GTVT Hòa Bình

45

Sở GTVT Thừa Thiên Huế

21

Sở GTVT Lào Cai

46

Sở GTVT Cà Mau

22

Sở GTVT Lai Châu

47

Sở GTVT Thái Bình

23

Sở GTVT Sơn La

48

Sở GTVT Bến Tre

24

Sở GTVT Hải Dương

49

Sở GTVT Thái Nguyên

25

Sở GTVT Đồng Tháp

50

Sở GTVT Phú Yên

 

Danh sách các chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi công điện

 

TT

Chủ đầu tư/ban Quản lý dự án

TT

Chủ đầu tư/ban Quản lý dự án

1

Ban QLDA Thăng Long

26

Sở GTVT Bắc Kạn

2

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

27

Sở GTVT Lạng Sơn

3

Tổng cục ĐBVN

28

Sở GTVT Cao Bằng

4

Ban QLDA đường sắt

29

Sở GTVT Hải Phòng

5

Ban QLDA Mỹ Thuận

30

Sở GTVT Lâm Đồng

6

Ban QLDA 2

31

Sở GTVT Hà Nam

7

Ban QLDA 7

32

Sở GTVT Ninh Bình

8

Ban QLDA 85

33

Sở GTVT Thanh Hóa

9

Ban QLDA 6

34

Sở GTVT Hà Tĩnh

10

Ban QLDA đường thủy

35

Sở GTVT Nghệ An

11

Tổng công ty ĐSVN

36

Sở GTVT Kon Tum

12

Tổng ty cảng HK VN

37

Ban QLDA CTGT và NNPTNT Đắk Lắk

13

Cục Hàng không VN

38

Sở GTVT Gia Lai

14

Cục Hàng hải VN

39

Sở GTVT Hà Giang

15

Ban QLDA Hàng hải

40

Sở GTVT Bà Rịa Vũng Tàu

16

Cục Đường sắt Việt Nam

41

Sở GTVT Trà Vinh

17

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

42

Sở GTVT Điện Biên

18

Văn phòng Bộ GTVT

43

Sở GTVT Hậu Giang

19

Sở GTVT Hưng Yên

44

Sở GTVT Yên Bái

20

Sở GTVT Hòa Bình

45

Sở GTVT Thừa Thiên Huế

21

Sở GTVT Lào Cai

46

Sở GTVT Cà Mau

22

Sở GTVT Lai Châu

47

Sở GTVT Thái Bình

23

Sở GTVT Sơn La

48

Sở GTVT Bến Tre

24

Sở GTVT Hải Dương

49

Sở GTVT Thái Nguyên

25

Sở GTVT Đồng Tháp

50

Sở GTVT Phú Yên

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi