Công điện 07/CĐ-BKHĐT 2021 hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 07/CĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

 

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐẦU CHO CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ điện:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương;

- Chánh văn phòng Trung ương Đảng;

- Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam;

- Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để báo cáo Quốc hội kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định của Luật Đầu tư công và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Trung ương; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tiếp tục chỉ đạo rà soát danh mục dự án còn lại chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả, cắt giảm tối đa số lượng dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, phạm vi, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, định hướng, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án.

2. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa được giao để báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 bảo đảm thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn và bảo đảm tổng số dự án của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 không vượt quá số dự án Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP ngày 16/7/2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ mở quyền truy cập và gửi Báo cáo danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công bắt đầu từ 8h00 ngày 16/10/2021 và đóng quyền truy cập vào 17h00 ngày 19/10/2021 để triển khai tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo quy định.

3. Đối với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6926/BKHĐT-TH ngày 11/10/2021 thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Để kịp tổng hợp báo cáo Quốc hội danh mục dự án dự kiến bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2022 chất lượng, bảo đảm tiến độ trên tinh thần đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, nhanh, hiệu quả; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Trung ương, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án, hoàn thiện phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước theo các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp xử lý theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để b/c);
- Bí thư tỉnh ủy, thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, các vụ: KTĐPLT, KTĐN, QPAN, LĐVX, TCTT, KTNN, KTCN, KHGDTN&MT, KCHTĐT, cục PTHTX;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ TH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

 

thuộc tính Công điện 07/CĐ-BKHĐT

Công điện 07/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư công
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:07/CĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công điệnNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành:12/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi