Công điện 02/CĐ-BKHĐT Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công điện 02/CĐ-BKHĐT

Công điện 02/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:02/CĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công điệnNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành:11/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 02/CĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

 

 

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ điện:

 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương;
- Chánh văn phòng Trung ương Đảng;
- Tổng Kiểm toán Nhà nước;
- Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch Hội đ
ng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Giám đốc Tập đo
àn điện lực Việt Nam;
- Tổng Giám đốc Ngân h
àng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội.

 

 

Thời gian báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 2 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ là trước ngày 20 tháng 5 năm 2021. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2279/BKHĐT-TH ngày 22 tháng 4 năm 2021, Công điện số 01/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 4 năm 2021, văn bản số 2609/BKHĐT-TH ngày 7 tháng 5 năm 2021 đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi Báo cáo đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, đến 8h00 sáng ngày 11 tháng 5 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được Báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đu tư công của 27/52 bộ, cơ quan trung ương và 48/63 địa phương (tăng 10 bộ, cơ quan trung ương và tăng 10 địa phương so với thời điểm 11h00 ngày 7 tháng 5 năm 2021) (Danh sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa gửi Báo cáo kèm theo).

Đề nghị Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo đơn vị trực thuộc khn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu tại văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 2 tháng 4 năm 2021, gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 13 tháng 5 năm 20211.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đóng quyền truy cập nhật và gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công vào 8h00 ngày 13 tháng 5 năm 2021 để triển khai tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định như đã thông báo tại văn bản số 2609/BKHĐT-TH ngày 7 tháng 5 năm 2021.

Các đồng chí Bộ trưng, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp chậm và không được tổng hp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quốc gia./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để b/c);
- Bí thư tỉnh ủy, thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ KHĐT: Lãnh đạo Bộ, các vụ: KTĐPLT, KTĐN, QPAN, LĐVX, TCTT, KTNN, KTCN, KHGDTN&MT, KCHTĐT, cục PTHTX;
- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ TH.

BỘ TRƯỞNG

 
Nguyễn Chí Dũng

 

 

 

 

PHỤ LỤC

THỐNG KÊ TRẠNG THÁI BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG GỬI DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Công điện số 02/CĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoch và Đầu tư)

 

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Bộ, cơ quan trung ương, địa phương

Trạng thái gửi dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vn NSTW giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin về dự án đầu tư NSNN

Ghi chú

Đã gửi

Chưa gửi

 

A

Bộ, cơ quan trung ương

27

25

 

1

Văn phòng Quốc hội

 

1

 

2

Văn phòng Trung ương Đảng

 

1

 

3

Văn phòng Chính phủ

1

 

 

4

Tòa án nhân dân tối cao

 

1

 

5

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

1

 

6

Học viện Chính trị Quốc gia H Chí Minh

1

 

 

7

Bộ Quốc phòng

1

 

 

8

Bộ Công an

1

 

 

9

Bộ Ngoại giao

1

 

 

10

Bộ Tư pháp

 

1

 

11

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1

 

 

12

Bộ Tài chính

 

1

 

13

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

1

 

14

Bộ Công thương

 

1

 

15

Bộ Giao thông vận ti

 

1

 

16

Bộ Xây dựng

1

 

 

17

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

1

 

18

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

1

 

19

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

1

 

20

Bộ Y tế

1

 

 

21

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

1

 

22

Bộ Nội vụ

 

1

 

23

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

1

 

24

Bộ Tài nguyên và Môi trường

1

 

 

25

Thanh tra Chính phủ

1

 

 

26

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1

 

 

27

Ủy ban dân tộc

 

1

 

28

Ban QL Lăng Chủ tch Hồ Chí Minh

1

 

 

29

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

1

 

 

30

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1

 

 

31

Thông tin xã Việt Nam

 

1

 

32

Đài tiếng nói Việt Nam

 

1

 

33

Đài Truyền hình Việt Nam

 

1

 

34

Kiểm toán Nhà nước

1

 

 

35

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1

 

 

36

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

 

1

 

37

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1

 

 

38

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

1

 

 

39

Hội nông dân Việt Nam

1

 

 

40

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

1

 

41

Đại học Quốc gia Thành phHồ Chí Minh

 

1

 

42

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

1

 

 

43

Ngân hàng Chính sách xã hội

 

1

 

44

Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

1

 

 

45

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

1

 

46

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

1

 

 

47

Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam

1

 

 

48

Hội Nhà văn Việt Nam

1

 

 

49

Hội Nhà báo Việt Nam

1

 

 

50

Liên hiệp các hội Khoa học và Kthuật Việt Nam

1

 

 

51

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

 

1

 

52

Hội Luật gia Việt Nam

1

 

 

B

Địa phương

48

15

 

1

Hà Giang

 

1

 

2

Tuyên Quang

1

 

 

3

Cao Bằng

1

 

 

4

Lạng Sơn

1

 

 

5

Lào Cai

1

 

 

6

Yên Bái

1

 

 

7

Thái Nguyên

1

 

 

8

Bắc Cạn

1

 

 

9

Phú Thọ

1

 

 

10

Bắc Giang

 

1

 

11

Hoà Bình

1

 

 

12

Sơn La

1

 

 

13

Lai Châu

1

 

 

14

Điện Biên

 

1

Đã gửi báo cáo trên EOffice

15

Thành phố Hà Nội

 

1

 

16

Thành phố Hải Phòng

 

1

 

17

Quảng Ninh

1

 

 

18

Hải Dương

 

1

 

19

Hưng Yên

1

 

 

20

Vĩnh Phúc

1

 

 

21

Bắc Ninh

1

 

 

22

Hà Nam

 

1

 

23

Nam Định

1

 

 

24

Ninh Bình

 

1

 

25

Thái Bình

1

 

 

26

Thanh Hoá

1

 

 

27

Nghệ An

1

 

 

28

Hà Tĩnh

1

 

 

29

Qung Bình

 

1

 

30

Qung Trị

1

 

 

31

Thừa Thiên - Huế

1

 

 

32

Thành phố Đà Nng

1

 

 

33

Quảng Nam

1

 

 

34

Quảng Ngãi

1

 

 

35

Bình Định

1

 

 

36

Phú Yên

 

1

 

37

Khánh Hoà

1

 

 

38

Ninh Thuận

1

 

 

39

Bình Thuận

 

1

Đã gửi báo cáo trên EOffice

40

Đắc Lk

1

 

 

41

Đắc Nông

1

 

 

42

Gia Lai

1

 

 

43

Kon Tum

1

 

 

44

Lâm Đồng

1

 

 

45

Thành phố Hồ Chí Minh

1

 

 

46

Đồng Nai

1

 

 

47

Bình Dương

 

1

 

48

Bình Phước

1

 

 

49

Tây Ninh

1

 

 

50

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

 

 

51

Long An

 

1

 

52

Tiền Giang

1

 

 

53

Bến Tre

1

 

 

54

Trà Vinh

1

 

 

55

Vĩnh Long

1

 

 

56

Cần Thơ

 

1

 

57

Hậu Giang

1

 

 

58

Sóc Trăng

1

 

 

59

An Giang

1

 

 

60

Đồng Tháp

1

 

 

61

Kiên Giang

1

 

 

62

Bạc Liêu

 

1

 

63

Cà Mau

1

 

 

 

 

 

-----------------------------

1 Phụ lục kèm Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính in từ Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công tại chức năng: Kế hoạch đầu tư công >> In báo cáo>> Kế hoạch trung hạn >> Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo ý kiến thẩm định của Bộ KHĐT >> In báo cáo và gửi Bộ KHĐT

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi