Công điện 01/CĐ-BKHĐT 2022 Báo cáo kế hoạch đầu tư công vốn NSNN

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công điện 01/CĐ-BKHĐT

Công điện 01/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Báo cáo kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:01/CĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công điệnNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành:11/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ điện:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương;
- Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ các Quyết định số: 2048/QĐ-TTg và 97/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công điện số 08/CĐ-BKHĐT ngày 24/12/2021, văn bản số 9481/BKHĐT-TH ngày 31/12/2021 đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi Báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, cập nhật kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 10/01/2022 (không bao gồm danh mục dự án mật).

Tuy nhiên, đến hết ngày 10/01/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được Báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và bằng văn bản đối với danh mục dự án được quản lý theo chế độ tài liệu mật của 27/51 bộ, cơ quan trung ương, 52/63 địa phương, trong đó, có 28 địa phương có báo cáo chi tiết danh mục các nhiệm vụ, dự án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2022.

Đồ nghị 24 bộ, cơ quan trung ương1, 11 địa phương2 chưa gửi báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và 24 địa phương3 chưa báo cáo chi tiết danh mục các nhiệm vụ, dự án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2022 khẩn trương báo cáo kết quả phân bổ chi tiết trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công (gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản đối với danh mục dự án được quản lý theo chế độ tài liệu mật) theo đúng quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện rà soát, tổng hợp tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ (tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022) và các cơ quan của Quốc hội đối với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương không thực hiện theo đúng quy định tại các Quyết định số: 2048/QĐ-TTg và 97/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp xử lý theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó TTg Lê Minh Khái (để báo cáo);
- Bí thư tỉnh ủy, thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, các vụ: KTĐPLT, KTĐN, QPAN, LĐVX, TCTT, KTNN, KTCN, KHGDTN&MT, KCHTĐT, cục PTHTX;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ TH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

DANH SÁCH

NƠI NHẬN VĂN BẢN (LƯU HÀNH NỘI BỘ)

 

A

Bộ, ngành

1

Văn phòng Quốc hi

2

Văn phòng Trung ương Đảng

3

Văn phòng Chính phủ

4

Tòa án nhân dân tối cao

5

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

6

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

7

B Ngoi giao

8

Bộ Tư pháp

9

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10

B Tài chính

11

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12

Bộ Công Thương

13

Bộ Giao thông vận tải

14

Bộ Xây dng

15

Bộ Thông tin và Truyền thông

16

Bộ Khoa học và Công nghệ

17

Bộ Giáo dục và Đào tạo

18

Bộ Y tế

19

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20

Bộ Nội vụ

21

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

22

Bộ Tài nguyên và Môi trường

23

Thanh tra Chính phủ

24

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

25

Ủy ban Dân tc

26

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

27

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

28

Thông tấn xã Việt Nam

29

Đài Tiếng nói Việt Nam

30

Đài Truyền hình Vit Nam

31

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

32

Ủy ban Trung ương Mt trn Tổ quốc Việt Nam

33

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

34

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

35

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

36

Hi nông dân Việt Nam

37

Đại học Quốc gia Hà Nội

38

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

39

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

40

Ngân hàng Chính sách xã hội

41

Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

42

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

43

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

44

Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam

45

Hi Nhà văn Việt Nam

46

Hi Nhà báo Việt Nam

47

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

48

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

49

Hi Luật gia Việt Nam

50

Bộ Công an

51

Bộ Quốc phòng

B

Địa phương (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Sở KHĐT)

 

Miền núi phía Bắc

1

Hà Giang

2

Tun Quang

3

Cao Bằng

4

Lng Sơn

5

Lào Cai

6

Yên Bái

7

Thái Nguyên

8

Bắc Kn

9

Phú Th

10

Bắc Giang

11

Hòa Bình

12

Sơn La

13

Lai Châu

14

Đin Biên

 

Đồng bằng sông Hồng

15

Thành phố Hà Ni

16

Thành phố Hải Phòng

17

Qung Ninh

18

Hải Dương

19

Hưng Yên

20

Vĩnh Phúc

21

Bắc Ninh

22

Hà Nam

23

Nam Đnh

24

Ninh Bình

25

Thái Bình

 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

26

Thanh Hóa

27

Ngh An

28

Hà Tĩnh

29

Quảng Bình

30

Qung Trị

31

Thừa Thiên Huế

32

Thành phố Đà Nng

33

Qung Nam

34

Quảng Ngãi

35

Bình Đnh

36

Phú Yên

37

Khánh Hòa

38

Ninh Thun

39

Bình Thuận

 

Tây Nguyên

40

Đắk Lắk

41

Đắk Nông

42

Gia Lai

43

Kon Tum

44

Lâm Đồng

 

Đông Nam B

45

Thành phố Hồ Chí Minh

46

Đồng Nai

47

Bình Dương

48

Bình Phước

49

y Ninh

50

Bà Ra Vũng Tàu

 

Đồng bằng sông Cửu Long

51

Long An

52

Tiền Giang

53

Bến Tre

54

Trà Vinh

55

Vĩnh Long

56

Thành phố Cần Thơ

57

Hu Giang

58

Sóc Trăng

59

An Giang

60

Đồng Tháp

61

Kiên Giang

62

Bc Liêu

63

Cà Mau

C

Các đơn vị như Nơi nhận

 

 

 

------------------------------

1 Danh sách các bộ, cơ quan trung ương chưa gửi kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, các bộ: Công an, Tài chính, Công Thương, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban dân tộc, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam.

2 Danh sách các địa phương chưa gửi kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022: Tuyên Quang, Sơn La, Hải Dương, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, TP.Hồ Chí Minh, Bình Phước, TP. Cần Thơ, Sóc Trăng.

3 Danh sách các địa phương chưa báo cáo chi tiết danh mục các nhiệm vụ, dự án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2022: Hà Giang; Lạng Sơn; Lào Cai; Bắc Kạn; Lai Châu; Điện Biên; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Hà Nam; Nam Định; Thái Bình; Thanh Hóa; Hà Tĩnh; Quảng Ngãi; Ninh Thuận; Bình Thuận; Gia Lai; Đồng Nai; Long An; Bến Tre; Trà Vinh; Vĩnh Long; Hậu Giang; Đồng Tháp;

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi