Danh mục

Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.891 văn bản: Đầu tư
61

Công văn 1800/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 01 tháng, ước thực hiện 02 tháng kế hoạch năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
62

Công văn 1688/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý các kiến nghị của tỉnh An Giang tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
63

Công văn 1632/BGTVT-ĐTCT của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
64

Công văn 1005/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2022
65

Công văn 1061/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị phê duyệt Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
66

Công văn 1535/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát mức vốn đề xuất bố trí kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 so với số kế hoạch trung hạn còn lại giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2022
67

Công điện 02/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Danh mục dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2022
68

Thông báo 44/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về triển khai các Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ giai đoạn 2021 - 2025 khu vực Tây Nam Bộ

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2022
69

Công điện 141/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc báo cáo danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
70

Công văn 1408/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý nhiệm vụ, dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 15/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
71

Công văn 1302/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2021

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
72

Thông báo 42/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
73

Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về thành lập Ban chỉ đạo quốc gia Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư, thẩm định, thiết kế, đấu thầu của Dự án

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
74

Công điện 126/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2022
75

Công văn 1292/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
76

Công văn 1200/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả giải ngân, nhu cầu kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2021

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 09/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
77

Thông báo 31/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
78

Công văn 772/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo về hoạt động quy hoạch

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2022
79

Công văn 1100/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư (thời gian thực hiện) Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
80

Thông báo 31/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2022
Vui lòng đợi