Danh mục

Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.901 văn bản: Đầu tư
41

Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án “Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030”

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
42

Công văn 1977/BKHĐT-KTĐPLT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án giao thông đường bộ theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
43

Công văn 1899/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
44

Công văn 2757/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 02 tháng, ước thực hiện 3 tháng kế hoạch năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
45

Công văn 1862/BKHĐT-KTĐPLT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2022
46

Công văn 1351/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc gửi đăng ký danh mục đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Đầu tư;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2022
47

Công điện 04/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
48

Công văn 1677/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
49

Thông báo 93/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về kiểm điểm tiến độ các dự án và kiểm điểm các dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công của một số Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
50

Công văn 247/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam"

Lĩnh vực: Đầu tư;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
51

Công văn 1264/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thông báo kế hoạch vốn và đăng ký Danh mục đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Đầu tư;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
52

Thông báo 89/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
53

Công văn 1574/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát các trường hợp đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 sang năm 2022; đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
54

Công văn 2169/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
55

Công văn 2106/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về thông báo Thông tư 108/2021/TT-BTC và Thông tư 08/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
56

Công văn 2097/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước và các địa phương về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
57

Công văn 2027/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phụng Hiệp, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
58

Công văn 1997/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2022, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
59

Công văn 1800/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 01 tháng, ước thực hiện 02 tháng kế hoạch năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
60

Công văn 1688/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý các kiến nghị của tỉnh An Giang tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
Vui lòng đợi