Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đầu tư

Có tất cả 904 văn bản: Đầu tư
861

Quyết định 91/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn phụ thu tiền nước và thuế kinh doanh nước sạch đựơc để lại, nguồn thu quảng cáo đài truyền hình được để lại và nguồn vốn thanh lý cơ sở vật chất

Ban hành: 06/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
862

Quyết định 66/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy trình tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2006
863

Quyết định 84/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố

Ban hành: 20/05/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
864

Quyết định 69/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kê hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu nhà nước

Ban hành: 09/05/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
865

Quyết định 66/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành điện tử của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005

Ban hành: 09/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2006
866

Quyết định 64/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành dệt - may của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005

Ban hành: 06/05/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2006
867

Quyết định 63/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ tiêu kế hoạch vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố

Ban hành: 06/05/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2006
868

Quyết định 60/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 05/05/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2006
869

Quyết định 56/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố

Ban hành: 25/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2006
870

Quyết định 36/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 13/03/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
871

Quyết định 35/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hai và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng công viên lịch sử - văn hoá dân tộc tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/03/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
872

Quyết định 30/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi , bổ sung một số điều của quyết định số 155/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 của uỷ ban nhân dân thành phố về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước

Ban hành: 06/03/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
873

Quyết định 40/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung Hoà - Nhân Chính thuộc công ty đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở số 6 Hà Nội

Ban hành: 04/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
874

Quyết định 26/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ban hành: 04/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
875

Chỉ thị 08/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ ngày 31/12/2001 trở về trước

Ban hành: 26/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
876

Quyết định 17/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của sở kế hoạch và đầu tư

Ban hành: 19/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
877

Quyết định 10/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn bán nhà sở hữu nhà nước, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện

Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
878

Quyết định 182/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trực thuộc sở xây dựng Hà Nội

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
879

Quyết định 175/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép thành lập công ty đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đô thị và công ty xây dựng và ứng dụng công nghệ mới trực thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Ban hành: 20/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
880

Quyết định 176/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/12/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
Vui lòng đợi