Văn bản UBND lĩnh vực Đầu tư

Có tất cả 551 văn bản: Đầu tư
541

Quyết định 97/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 09/09/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
542

Quyết định 95/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 21/08/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
543

Quyết định 86/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn uỷ thác năm 2002 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị

Ban hành: 31/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
544

Quyết định 84/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách

Ban hành: 19/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
545

Quyết định 61/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch (bổ sung) đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ban hành: 03/06/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
546

Quyết định 50/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách tập trung năm 2002 cho ban quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ban hành: 10/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
547

Quyết định 34/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng thành phố Hồ Chí Minh và phát triển bền vững trong khu vự tại quận 2 do EC tài trợ

Ban hành: 15/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
548

Quyết định 33/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002

Ban hành: 02/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
549

Quyết định 11/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố cho vay chỉ định đối với công ty sản xuất - kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Binh

Ban hành: 04/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
550

Quyết định 04/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
551

Quyết định 03/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quỹ đầu tư phát triển đô thị cho vay chỉ định đối với công ty sản xuất - kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Binh

Ban hành: 15/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2006
Vui lòng đợi