Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 3.379 văn bản: Đầu tư
1381

Lệnh 14/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 30/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2014
1382

Nghị định 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Lĩnh vực: Đầu tư; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 21/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2014
1383

Thông tư 31/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2013
1384

Thông tư 43/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2013
1385

Thông tư 213/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 06/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2013
1386

Quyết định 1601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2012
1387

Thông tư 104/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2012
1388

Quyết định 1062/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2012
1389

Quyết định 806/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu thuộc Dự án Khoa học công nghệ vốn vay ngân hàng Phát triển Châu Á giai đoạn 2009 - 2011

Lĩnh vực: Đầu tư; Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2012
1390

Công văn 493/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a và Quyết định 615/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 12/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2012
1391

Công văn 279/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các vướng mắc của 09 dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 02/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2012
1392

Công văn 1197/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2012

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 27/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2012
1393

Thông báo 81/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính Phủ Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay giá trị mười tỷ Yên (10.000.000.000 Yên) dành cho Chính phủ Việt Nam thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu"

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 31/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2012
1394

Thông báo 78/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay giá trị hai mươi tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu Yên (20.995.000.000 Yên) dành cho Chính phủ Việt Nam để thực hiện dự án Phát triển cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện)"

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2012
1395

Công văn 5239/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 02/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2011
1396

Công văn 2860/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2007
1397

Công văn 591/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu các lô Bể Sông Hồng năm 2007

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 15/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
1398

Công văn 2247/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng công trình Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 27/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
1399

Công văn 1015/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 14/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2007
1400

Công văn 1000/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2007
Vui lòng đợi