Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 3.420 văn bản: Đầu tư
3361

Thông tư 23/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 13/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2015
3362

Công văn 2501/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 10/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2014
3363

Công văn 1142/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án Ứng dụng điện mặt trời vay vốn ODA Phần Lan

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Điện lực Tải về
Ban hành: 20/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2014
3364

Công văn 7335/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cho Dự án thủy điện Xekaman 1 vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Điện lực Tải về
Ban hành: 18/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
3365

Công văn 364/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí tư vấn lập quy hoạch hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2010-2020 (Quy hoạch điện VII)

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 17/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2011
3366

Công văn 7279/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2

Lĩnh vực: Đầu tư; Điện lực Tải về
Ban hành: 12/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2010
3367

Thông tư 72/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa"

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2010
3368

Công văn 2111/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về dự án nhiệt điện Mông Dương II theo hình thức BOT

Lĩnh vực: Đầu tư; Điện lực Tải về
Ban hành: 31/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2010
3369

Công văn 290/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch điện gió tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Đầu tư; Điện lực Tải về
Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
3370

Công văn 289/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc hình thức đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Đầu tư; Điện lực Tải về
Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
3371

Công văn 7172/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai lập Dự án Trung tâm nhiệt điện Quỳnh Lập, Nghệ An

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 14/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2009
3372

Công văn 7070/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển chủ đầu tư các dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê và Nông Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư; Điện lực Tải về
Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2009
3373

Công văn 6549/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về phương thức đầu tư Dự án Nhà máy điện Vân Phong 1, Trung tâm Điện lực Vân Phong

Lĩnh vực: Đầu tư; Điện lực Tải về
Ban hành: 22/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
3374

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản, số 38/2009/QH12 của Quốc hội

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
3375

Công văn 2798/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chủ đầu tư Trung tâm điện lực Quỳnh Lập, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 29/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
3376

Công văn 240/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch địa điểm nhà máy nhiệt điện Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Điện lực Tải về
Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
3377

Thông báo 184/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về đảm bảo điện mùa khô năm 2007 - 2008 và xây dựng các dự án theo Quy hoạch điện VI do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2007
3378

Quyết định 281/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách Tải về
Ban hành: 26/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2007
3379

Quyết định 270/2000/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bãi bỏ bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 23/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
3380

Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành truyền hình Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư; Thương mại-Quảng cáo; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
Vui lòng đợi