Danh mục

Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 4.640 văn bản: Đầu tư
4581

Công văn 2308/UB-TĐ của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư hướng dẫn về đầu tư lắp ráp, sản xuất xe ô tô ở Việt nam

Ban hành: 14/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
4582

Nghị định 177-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng

Ban hành: 20/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4583

Nghị định 177-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

Ban hành: 20/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
4584

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani

Ban hành: 01/09/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
4585

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Balan

Ban hành: 31/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
4586

Quyết định 467-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số quy định cụ thể thực hiện Điều 1 trong Quyết định số 92-TTg ngày 7-3-1994

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
4587

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước số 35-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 22/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
4588

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga

Ban hành: 16/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
4589

Thông tư 47/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xét miễn thuế, hoãn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 01/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
4590

Nghị định 20-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Ban hành: 15/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4591

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Hà Lan

Ban hành: 10/03/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
4592

Quyết định 92-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, chống lãng phí, thất thoát và tiêu cực trong đầu tư và xây dựng

Ban hành: 07/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
4593

Thông tư 333-UB/LTX của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư hướng dẫn thi hành quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)

Ban hành: 28/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
4594

Nghị định 87-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

Ban hành: 23/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
4595

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Phần Lan

Ban hành: 13/09/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
4596

Quyết định 1049/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Ban hành: 11/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
4597

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thụy Điển

Ban hành: 08/09/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
4598

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch

Ban hành: 25/08/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
4599

Thông tư 1621-UB-LXT của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 18-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 05/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
4600

Thông tư 03-TM/DT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện chương VII, Nghị định số 18-CP về tổ chức kinh doanh của các xí nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 02/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
Vui lòng đợi