Danh mục

Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 4.640 văn bản: Đầu tư
21

Quyết định 878/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2022
22

Quyết định 2401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
23

Quyết định 883/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bình Phú

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
24

Công văn 5035/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2022
25

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2022
26

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Ban hành: 21/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
27

Công văn 35360/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
28

Nghị quyết 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2026​

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
29

Thông báo 207/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về công tác chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng

Ban hành: 17/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
30

Công văn 2437/UBND-DA của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
31

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
32

Quyết định 916/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng khu bảo trì tàu bay số 1, số 2, số 3, số 4 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
33

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
34

Nghị quyết 43/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
35

Quyết định 913/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành số 1, số 2, số 3 của các hãng hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Ban hành: 13/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
36

Quyết định 815/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức

Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
37

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 09/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
38

Nghị quyết 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm A và dự án nhóm B sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
39

Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
40

Nghị quyết 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2022

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
Vui lòng đợi