Quyết định 2538/QĐ-UBND Quảng Nam 2021 hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2538/QĐ-UBND

Quyết định 2538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2538/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:01/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Thông tin-Truyền thông
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

__________

S: 2538/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ___________________

Quảng Nam, ngày 01 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến;

Căn cứ Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 19);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 205/TTr-STTTT ngày 25/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 423/BC-SKHĐT ngày 30/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, với các nội dung như sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (nghìn đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:

1

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị

40.720

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2021

Trọn gói

45 ngày

2

Giám sát thi công gói thầu Mua sắm, lắp đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị

110.164

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2021

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu mua sắm, lắp đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị

3

Kiểm toán dự án

81.996

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV/2021

Trọn gói

60 ngày

II. Gói thầu mua sắm hàng hóa:

1

Mua sắm, lắp đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ thiết bị

18.513.672

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Quý III/2021

Trọn gói

270 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 18.746.552.000 đồng (bằng chữ: mười tám tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn đồng)

- Phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng: một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Thông tin và Truyền thông (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Hồ Quang Bửu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi