Công văn 5079/BKHĐT-QLĐT cam kết đấu thầu trong Hiệp định Thương mại tự do EVFTA

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5079/BKHĐT-QLĐT

Công văn 5079/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện cam kết về đấu thầu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5079/BKHĐT-QLĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Võ Thành Thống
Ngày ban hành:06/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Đấu thầu-Cạnh tranh
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
__________

Số: 5079/BKHĐT-QLĐT
V/v: Thực hiện cam kết về đấu thầu trong Hiệp định EVFTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: …………….…………………….

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 08 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện để chuẩn bị trình Chính phủ văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực thi cam kết về đấu thầu mua sắm trong Hiệp định EVFTA. Để đảm bảo sự tuân thủ Hiệp định EVFTA trong công tác lựa chọn nhà thầu, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020, hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương Mua sắm chính phủ Hiệp định EVFTA sẽ thực hiện theo quy định của Hiệp định EVFTA.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi bản tóm tắt cam kết về đấu thầu của Việt Nam trong Hiệp định EVFTA để Quý cơ quan tham khảo. Nội dung đầy đủ của Chương Mua sắm chính phủ, Hiệp định EVFTA được đăng tải tại trang http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Quý cơ quan được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên (theo danh sách);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu VT, QLĐT. (TTr )

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Thành Thống

 

PHỤ LỤC

TÓM TẮT CAM KẾT VỀ MUA SẮM CHÍNH PHỦ CỦA VIỆT NAM TRONG HIỆP ĐỊNH EVFTA
(Kèm theo công văn số 5079/BKHĐT-QLĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. Quy định chung về phạm vi điều chỉnh của Hiệp định

Gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định bao gồm:

- Gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp được quy định cụ thể tại Phụ lục Hiệp định EVFTA (Bản chào mở cửa thị trường của Việt Nam - sau đây gọi tắt là Bản chào);

- Có giá gói thầu bằng hoặc cao hơn ngưỡng tương ứng được quy định trong Bản chào của Việt Nam;

- Gói thầu thuộc dự án, dự toán của cơ quan mua sắm được liệt kê tại Bản chào;

- Không được loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh của Hiệp định (loại trừ trong Lời văn Chương mua sắm chính phủ, loại trừ trong các Phần của Bản chào, loại trừ tại Lưu ý chung của Bản chào).

II. Tóm tắt một số cam kết của Việt Nam trong Hiệp định

1. Về giá gói thầu

1.1 Trong thời gian từ 01 tháng 8 năm 2020 cho đến 31 tháng 7 năm 2025, các gói thầu có giá bằng hoặc cao hơn ngưỡng dưới đây sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định

a) Cơ quan mua sắm cấp trung ương

- Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, tư vấn, phi tư vấn: giá gói thầu từ 1.500.000 SDR trở lên (tương đương khoảng 48 tỷ đồng).

- Đối với gói thầu xây lắp: giá gói thầu từ 40.000.000 SDR trở lên (tương đương khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng).

b) Cơ quan mua sắm cấp địa phương và các cơ quan khác

- Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, tư vấn, phi tư vấn: giá gói thầu từ 3.000.000SDR trở lên (tương đương khoảng 97 tỷ đồng).

- Đối với gói thầu xây lắp: giá gói thầu từ 40.000.000 SDR trở lên (tương đương khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng).

c) Đối với gói thầu mua thuốc của các cơ quan thuộc phạm vi điều chỉnh, trường hợp gói thầu chỉ bao gồm một loại thuốc duy nhất, giá gói thầu từ 130.000 SDR (tương đương khoảng 4,2 tỷ đồng).

1.2 Giá gói thầu trong các năm tiếp theo được quy định chi tiết trong Bản chào.

2. Về cơ quan mua sắm

a) Cơ quan cấp trung ương, bao gồm: Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Bộ Công Thương; Bộ Y tế; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao; Ủy ban Dân tộc; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Quốc phòng.

b) Cơ quan cấp địa phương, bao gồm: Thành phố Hà Nội; Thành phHồ Chí Minh (các đơn vị được liệt kê cụ thể tại Bản chào của Việt Nam).

c) Các cơ quan khác, bao gồm: Thông tấn xã Việt Nam; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; 34 bệnh viện cấp Trung ương (chi tiết như Bản chào của Việt Nam); Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Về hàng hóa, dịch vụ cụ thể

a) Đối với các cơ quan cấp trung ương, cơ quan cấp địa phương và cơ quan khác được liệt kê tại bản chào

- Danh mục hàng hóa: tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định, trừ những hàng hóa được liệt kê tại phần D của Bản chào và được loại trừ trong phần G, các lưu ý tại các phần A, B, C của Bản chào.

- Danh mục dịch vụ: chỉ những dịch vụ được liệt kê ở phần D của Bản chào thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định.

- Danh mục dịch vụ xây dựng: toàn bộ dịch vụ xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định, trừ những dịch vụ được loại trừ tại các phần A, B, C, F và G của Bản chào.

b) Đối với Bộ Quốc phòng

Danh mục các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng như quy định tại phần A của Bản chào.

4. Về các loại trừ của Hiệp định

Các gói thầu của Việt Nam được loại trừ, không phải áp dụng chương Mua sắm chính phủ của Hiệp định được quy định cụ thể trong Lời văn Chương mua sắm chính phủ, loại trừ trong các phần và Lưu ý chung của Bản chào.

 

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN

 

Stt

Tên cơ quan

Địa chỉ

1

Bộ Tư pháp

 

2

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

3

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

4

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

5

Bộ Tài chính

 

6

Bộ Xây dựng

 

7

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

8

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

 

9

Thanh tra Chính phủ

 

10

Bộ Công Thương

 

11

Bộ Y tế

 

12

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

13

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

14

Bộ Nội vụ

 

15

Bộ Ngoại giao

 

16

Ủy ban Dân tộc

 

17

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

18

Bộ Giao thông vận tải

 

19

Bộ Quốc phòng

 

20

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

 

21

Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội

 

22

Sở Nội vụ TP Hà Nội

 

23

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội

 

24

Sở Công Thương TP Hà Nội

 

25

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

 

26

Sở Tài chính TP Hà Nội

 

27

Sở Xây dựng TP Hà Nội

 

28

Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội

 

29

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội

 

30

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội

 

31

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội

 

32

Sở Y tế TP Hà Nội

 

33

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội

 

34

Sở Tư pháp TP Hà Nội

 

35

Sở Ngoại vụ TP Hà Nội

 

36

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội

 

37

Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hà Nội

 

38

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 

39

Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh

 

40

Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh

 

41

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh

 

42

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh

 

43

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh

 

44

Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh

 

45

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh

 

46

Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh

 

47

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh

 

48

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh

 

49

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh

 

50

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

 

51

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh

 

52

Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh

 

53

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh

 

54

Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

 

55

Thông tấn xã Việt Nam

 

56

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

57

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

58

Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

 

59

Bệnh viện Bạch Mai

78 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

60

Bệnh viện Chợ Rẫy

201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

61

Bệnh viện Trung ương Huế

16 Lê Lợi - Huế

62

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Số 479 - Đường Lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên

63

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

315 Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

64

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Xã Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

65

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Đường Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

66

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Tiểu khu 10, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

67

Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức

40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

68

Bệnh viện E

87-89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

69

Bệnh viện Hữu nghị

Số 1 Trần Khánh Dư, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

70

Bệnh viện Thống Nhất

Số 1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh

71

Bệnh viện C Đà Nẵng

122 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

72

Bệnh viện K

43 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

73

Bệnh viện Nhi Trung ương

18/879 Đê la Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

74

Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương

43 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

75

Bệnh viện Mắt Trung ương

85 Phố Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

76

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương

78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội

77

Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

78

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội

40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

79

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh

201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

80

Bệnh viện 71 Trung ương

thôn Tâm Trung, Thành phố Thanh Hóa

81

Bệnh viện 74 Trung ương

Phường Hùng Vương - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

82

Bệnh viện Phổi Trung ương

463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

83

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội

84

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

Đường Nguyễn Ái Quốc, KP7, P. Tân Phong, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

85

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa

05A Chế Lan Viên - Phường Ghềnh Ráng - TP. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

86

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập

QL1A, Quỳnh Dị, Quỳnh Lưu, Nghệ An

87

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương

Đường Nguyễn Du, P.Trường Sơn, TP. Sm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

88

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Số 78, Đường Giải Phóng, Hà Nội

89

Bệnh viện Da liễu Trung ương

15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

90

Bệnh viện Lão khoa Trung ương

1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

91

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

92

Bệnh viện Châm cứu Trung ương

49 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Hà Nội

93

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

94

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

118 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

95

Đại học Quốc gia Hà Nội

144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

96

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi