Công văn 3068/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định 39/2008/QĐ-TTg về ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------------
Số: 3068/BTC-HCSN
V/v: đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012
 
 

Kính gửi:
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương xây dựng Đề án “Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; nghiên cứu xây dựng, ban hành chính sách tài chính phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể”.
Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; trong đó đi sâu đánh giá một số nội dung chủ yếu sau:
1. Việc triển khai xây dựng và ban hành tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cho từng loại dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg).
2. Việc triển khai xây dựng và ban hành quy định cụ thể cho Bộ, ngành và địa phương mình (theo quy định tại khoản 1, Điều 27 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg).
3. Thực tế triển khai thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ, ngành, địa phương; bao gồm các nội dung:
a) Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (trong đó: (i) những vấn đề về cơ chế, chính sách của Trung ương; (ii) những vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương; (iii) trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị giải pháp cần tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
b) Về tình hình cụ thể, đề nghị báo cáo một số chỉ tiêu sau:
(1) Số lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định phải đấu thầu, đặt hàng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg. Trong đó:
- Danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đã thực hiện đấu thầu, đặt hàng theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg.
- Danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước chưa thực hiện đấu thầu, đặt hàng theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg; nguyên nhân của việc chưa thực hiện (cụ thể cho từng dịch vụ); hình thức đã thực hiện thay cho đấu thầu, đặt hàng.
(2) Số lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu, đặt hàng do Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ sung thêm ngoài Danh mục dịch vụ sự nghiệp công được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg (theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg).
c) Các nội dung khác phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện tại Bộ, ngành, địa phương (nếu có).
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung trên; đề nghị Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm tổ chức thực hiện; gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 30/3/2012 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Rất mong nhận được sự phối hợp của các Bộ, cơ quan và các địa phương./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ HCSN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh
 

thuộc tính Công văn 3068/BTC-HCSN

Công văn 3068/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định 39/2008/QĐ-TTg về ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3068/BTC-HCSNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:08/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đấu thầu-Cạnh tranh
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi