Công văn 1257/SGDĐT-KHTC TP.HCM 2022 Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ, nhân viên ngành giáo dục

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 1257/SGDĐT-KHTC
Về tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng cho cán bộ, nhân viên thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường THPT công lập;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức và các quận-huyện.

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 được Quốc hội thông qua tại kì họp thứ 6, khóa XIII:

“Điều 16. Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu:

1. Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư”.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 29 Thông tư số 2006/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả như sau: “Điều 29. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng:

3. Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025:

b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;”

Qua công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện công tác tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa nhỏ tại các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận thấy vẫn còn nhiều hạn chế.

Do đó nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cho cán bộ quản lý và các cá nhân có tham gia công tác đấu thầu tại các đơn vị trường học thuộc tất cả các ngành học, bậc học hiểu rõ và chấp hành về việc thực hiện quy định về đấu thầu, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn và giao nhiệm vụ cho Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cụ thể như sau:

- Lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cơ bản: đối tượng tham gia lớp là các cá nhân tham gia vào hoạt động đấu thầu chưa có chứng chỉ đấu thầu (được cấp chứng chỉ đấu thầu).

- Lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng: dành cho các cá nhân tham gia trực tiếp các hoạt động đấu thầu qua mạng (được cấp giấy chứng nhận).

1. Nội dung chương trình: (Đính kèm nội dung tập huấn Phụ lục 1-Phụ lục 2)

2. Thành phần tập huấn:

+ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Kế toán trưởng (phụ trách kế toán) của các đơn vị trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các Trường THPT công lập, các đơn vị trực thuộc Sở.

+ Cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị trường học được phân công làm công tác mua sắm, sửa chữa nhỏ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các Trường THPT công lập, các đơn vị trực thuộc Sở.

3. Thời gian:

- Lịch khai giảng dự kiến: dự kiến khai giảng từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022 (Tùy vào số lượng đăng ký tham gia nhưng không quá 150 học viên/lớp).

4. Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM.

5. Kinh phí:

+ Lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cơ bản: mức thu 1.500.000 đồng/học viên/người (đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ...)

+ Lớp lập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng: mức thu 1.200.000 đồng/học viên/người (đã bao gồm tài liệu, giấy chứng nhận...)

+ Nguồn kinh phí: do đơn vị cử cán bộ tham dự tập huấn cân đối đóng góp.

6. Hướng dẫn đăng ký và đóng lệ phí: Phụ lục 3.

Liên hệ: 0903.716.689 - 0938.264.459 (Cô Mai Hương - Cô Thanh Vân - Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).

- Email: daotaonganhan@kthcm.edu.vn. Website: www.kthcm.edu.vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm cử người tham dự đầy đủ theo đúng thành phần và thời gian quy định (hạn chót đăng ký là 29 tháng 4 năm 2022).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC (H).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

thuộc tính Công văn 1257/SGDĐT-KHTC

Công văn 1257/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng cho cán bộ, nhân viên thuộc ngành giáo dục và đào tạo
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1257/SGDĐT-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Hoài Nam
Ngày ban hành:26/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cán bộ-Công chức-Viên chức , Đấu thầu-Cạnh tranh
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi